Struktura właścicielska

Struktura właścicielska

Akcjonariuszami spółki akcyjnej Wrocławski Park Technologiczny są:

Nazwa akcjonariusza % udział w kapitale zakładowym
Gmina Wrocław 94.3287%
Santander Inwestycje Sp. z o.o. 0.6473%
Politechnika Wrocławska 1.7161%
Uniwersytet Wrocławski 1.5081%
Uniwersytet Przyrodniczy we Wrocławiu 0.8790%
Dolnośląska Izba Gospodarcza 0.0129%
Agencja Rozwoju Aglomeracji Wrocławskiej 0.0129%
Uniwersytet Ekonomiczny we Wrocławiu 0.2684%
Uniwersytet Medyczny we Wrocławiu 0.6266%