StartupWro

StartupWro

Centrum Diagnostyki Paweł Peć

Wrocławski Park Technologiczny

Poznaj działalność Centrum Diagnostyki Paweł Peć

Centrum Diagnostyki Paweł Peć to firma świadcząca usługi medyczne w dziedzinie neurofizjologii (elektromiografia, polisomnografia – diagnostyka bezdechu sennego). Zajmuje się również sprzedażą i opieką posprzedażową aparatów do terapii bezdechów śródsennych. Współpracuje z najważniejszymi światowymi dostawcami tego typu urządzeń. Firma prowadzi również szkolenia medyczne w dziedzinie neurofizjologii.

 – Praca w ośrodku akademickim jakim jest Klinika Neurologii, daje mi możliwość ciągłego doskonalenia się w tym obszarze oraz organizowania i przeprowadzania szkoleń certyfikacyjnych dla lekarzy neurologów i techników medycznych. Stawiamy na wprowadzanie innowacji w zakresie rozwoju sprzętu medycznego oraz nowego rodzaju podejście do kształcenia personelu medycznego, wykorzystujące nowe narzędzia i sposoby realizacji kursów – komentuje Paweł Peć.

Warto dodać, że dzięki wieloletniemu doświadczeniu właściciela, Centrum Diagnostyki jest gotowe na poszerzenie działalności o obszar IT serwisu i oprogramowania.

– Obecnie planujemy rozszerzyć działalność usługową firmy o współpracę z jednostkami medycznymi. Chcemy też zwiększyć obszar naszego działania i wyjść poza Wrocław.  Nie wykluczamy również działalność poza granicami Polski, szczególnie w krajach takich jak Czechy, Słowacja, państwa nadbałtyckie i Wielka Brytania. Mamy duży potencjał, który pozwoli nam na szybki rozwój – podsumowuje Paweł Peć.