Integracyjny Inkubator Przedsiębiorczości

Informacje dla przedsiębiorców chcących zatrudnić osoby z niepełnosprawnościami

W ramach naszego Centrum Informacji udostępniamy materiały informacyjne oraz umożliwiamy udział w konsultacjach ze specjalistami. Dzięki nim przedsiębiorcy i osoby z niepełnosprawnościami mogą w jednym miejscu znaleźć informacje o przysługujących im prawach, możliwościach i udogodnieniach

Dofinansowania dla przedsiębiorców zatrudniających osoby z niepełnosprawnościami

Przedsiębiorcy zatrudniający lub chcący zatrudniać osoby z niepełnosprawnościami mogą uzyskać ze środków publicznych, głównie w ramach PFRON, różne formy dofinansowań.

Dowiedz się więcej

Stanowisko pracy osoby z niepełnosprawnością

W przypadku niektórych niepełnosprawności, przy zatrudnieniu osoby z niepełnosprawnością, pracodawca musi odpowiednio przystosować stanowisko pracy. Refundację kosztów adaptacji można otrzymać ze środków PFRON.

Dowiedz się więcej

Osoba niepełnosprawna w pracy

W zatrudnianiu osób z niepełnosprawnościami kluczem do sukcesu dla pracodawcy jest prawidłowe dostosowanie stanowiska pracy oraz jej organizacji do możliwości i kwalifikacji pracowników.

Dowiedz się więcej

Zatrudnienie pracownika wspomagajacego

Pracodawca, który zatrudnia osobę z niepełnosprawnościami, może uzyskać środki finansowe z PFRON na zatrudnienie pracownika wspomagającego, który wesprze ją w sprawiających trudności czynnościach.

Dowiedz się więcej

Internetowe Centrum Informacji

W ramach naszego Centrum Informacji udostępniamy materiały informacyjne oraz umożliwiamy udział w konsultacjach ze specjalistami. Dzięki nim przedsiębiorcy i osoby z niepełnosprawnościami mogą w jednym miejscu znaleźć informacje o przysługujących im prawach, możliwościach i udogodnieniach

Dla osób z niepełnosprawnością chcących m.in. założyć własną firmę

Dowiedz się m.in. jak uzyskać dofinansowanie dla działalności gospodarczej, uzyskać refundację składek ZUS czy też znaleźć pracę dopasowaną do twoich potrzeb i kompetencji.

Dowiedz się więcej

Dla przedsiębiorców chcących zatrudnić osoby z niepełnosprawnościami

Dowiedz się m.in. jak pozyskać dofinansowania do wynagrodzeń, jak zaadaptować i wyposażyć stanowisko pracy osoby z niepełnosprawnościami czy też, jak zatrudnić pracownika wspomagającego.

Dowiedz się więcej