Zakład Doświadczalny

Zakład Doświadczalny

Zakład Doświadczalny Wrocławskiego Parku Technologicznego to unikatowa w skali kraju, zaawansowana technologicznie instalacja produkcyjna. Dostosowana jest do potrzeb branży lifescience, szczególnie sektora żywności, suplementów diety i preparatów bioaktywnych.

Specjalistyczną instalację znajdującą się w Zakładzie Doświadczalnym wykorzystać można do testowania technologii, up-scalingu, weryfikacji założeń oraz optymalizacji procesów produkcyjnych. Umożliwia ona również wdrażanie innowacyjnych rozwiązań, prowadzenie prac badawczo-rozwojowych, transfer technologii, przeprowadzenie fragmentu lub całości procesu produkcyjnego. Wspomniana już instalacja składa się z 16 modułów produkcyjnych w skali półprzemysłowej, wyposażonych w wysokiej klasy urządzenia, które umożliwiają przeprowadzenie nawet skomplikowanych i zaawansowanych procesów, takich jak: ekstrakcja w warunkach nadkrytycznych, elektropasteryzacja, mikroenkapsulacja, ultrafiltracja, odparowanie próżniowe czy różnego rodzaju ekstrakcje chemiczne.

Jednym z największych atutów Zakładu Doświadczalnego jest nie tyle różnorodność dostępnych w nim urządzeń sama w sobie, co możliwość elastycznego ich konfigurowania ze sobą. Moduły tworzące instalację mogą być ze sobą łączone w dowolnej kolejności. Dzięki temu testowanie i wdrażanie w życie innowacji jest jeszcze szybsze i łatwiejsze.

Należy wspomnieć, że w 2013 roku Zakład Doświadczalny decyzją Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego we Wrocławiu został zatwierdzonym zakładem produkcyjnym oraz podmiotem wpisanym do Rejestru zakładów podlegających urzędowej kontroli Państwowej Inspekcji Sanitarnej. Dwa lata później, uzyskaliśmy również pozytywną decyzję Powiatowego Lekarza Weterynarii we Wrocławiu w zakresie zatwierdzenia zakładu oraz nadania weterynaryjnego numeru identyfikacyjnego. Zakład Doświadczalny działa zgodnie z obowiązującymi systemami kontroli jakości, w tym Systemem Analizy Zagrożeń i Krytycznych Punktów Kontrolnych (HACCP) oraz standardami GMP, GHP. Jest to gwarancja bezpieczeństwa i jakości naszych usług, szczególnie dla klientów, którzy swoje pomysły i efekty badań chcą zamienić na produkty rynkowe.

Zakład doświadczalny ulokowany jest w budynku BETA. Dostępny jest on dla zainteresowanych podmiotów na zasadach rynkowych we współpracy z Klastrem NUTRIBIOMED. Jednak, jako że ideą naszej działalności jest wspieranie rozwoju biznesu, dla firm z sektora małych i średnich przedsiębiorstw przygotowaliśmy preferencyjne warunki korzystania z Zakładu Doświadczanego – udzielamy na ten cel pomocy de minimis.

Klaster Nutribiomed