Usługi proinnowacyjne

Usługi proinnowacyjne

Szeroki zakres oferowanych form wsparcia, gwarantuje, że odpowiednią dla siebie formę znajdą zarówno Ci, którzy dopiero rozpoczynają realizację projektu, jak i Ci będący już na etapie wprowadzania jego efektów na rynek.

USŁUGI PROINNOWACYJNE

Analiza rynku

Więcej

Audyt technologiczny

Więcej

Certyfikacja i testowanie jakości

Więcej

Pozyskiwanie dofinansowania

Więcej

Startup i inkubatory przedsiębiorczości

Więcej

Testowanie i badanie produktów

Więcej

Testy i optymalizacja technologii oraz produkcji

Więcej

Transfer wiedzy i technologii

Więcej

Udostępnianie infrastruktury laboratoryjnej

Więcej

Udostępnianie powierzchni

Więcej

Własność intelektualna

Więcej