Wsparcie działalności badawczo-rozwojowej

Projekt „Od Wrocławskiego Parku Technologicznego do Innopolis Wrocław”
szansą na rozwój Twojej Firmy.

W dniu 11 sierpnia 2009 roku Wrocławski Park Technologiczny podpisał umowę z Polską Agencją Rozwoju Przedsiębiorczości na realizację projektu „Od Wrocławskiego Parku Technologicznego do Innopolis Wrocław”, w ramach Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka 2007-2013, Oś Priorytetowa 5: Dyfuzja Innowacji, Działanie 5.3 Wspieranie Ośrodków Innowacyjności.

Ze środków projektu powstaje kompleks biurowo-laboratoryjny „INNOPOLIS WROCŁAW”, w którym innowacyjne firmy mogą prowadzić działalność naukowo-badawczą, projektową, doświadczalną, wdrożeniową oraz produkcyjną. W skład kompleksu wchodzą obecnie budynki: ALFA, DELTA, OMEGA i LAMBDA oraz w trakcie budowy budynek SIGMA.

Wartość projektu wynosi ok. 146,7 mln. zł.

W ramach projektu Wrocławski Park Technologiczny S.A. rozpoczął realizację usług na rzecz przedsiębiorców prowadzących działalność we Wrocławskim Parku Technologicznym.

Istotą projektu jest stworzenie warunków na prowadzenie działalności innowacyjnej bez konieczności ponoszenia nakładów inwestycyjnych na wyposażenie badawczo-wdrożeniowe. Są to:

I. Usługi objęte przepisami dot. pomocy de minimis:

 1. Usługi badawczo-rozwojowe,
 2. Najem infrastruktury technicznej do celów prowadzenia badań naukowych, prac rozwojowych lub działalności innowacyjnej,
 3. Sprzedaży wartości niematerialnych i prawnych.


II. Usługi objęte przepisami dot. pomocy publicznej:

 1. Usługi szkoleniowe lub doradcze w zakresie badań naukowych, prac rozwojowych lub działalności innowacyjnej,
 2. Usługi szkoleniowe lub doradcze dotyczące powstawania lub rozwoju przedsiębiorstw prowadzących badania naukowe, prace rozwojowe lub działalność innowacyjną,
 3. Usługi doradcze w zakresie transferu technologii lub praw własności intelektualnej.

 

Pomoc de minimis w latach 2010 - 2014 na łączną kwotę ponad 9,5 mln zł otrzymały następujące firmy:

 1. Aduma S.A.
 2. AlgaeLabs Sp. z o. o.
 3. ALS Stanisław Binkiewicz (Advanced LED Systems Company)
 4. Amplicon Sp. z o.o.
 5. Apeiron Catalysts Sp. z o. o.
 6. Apeiron Synthesis Sp. z o. o.
 7. Arlamowski Investment Patryk Arłamowski
 8. Bioavlee Sp. z o.o.
 9. Bitbar Services Sp. z o.o.
 10. BPSA Center Sp. z o.o.
 11. BTH Sp. z o.o.
 12. ChemIn - Dorota Piłakowska-Pietras
 13. CNS Solutions Sp z o.o.
 14. COSMO GREEN FIRMA USŁUGOWO – PROJEKTOWA MAŁGORZATA STUŁA
 15. DiagNova Technologics Just i Tyc Sp. J.
 16. ECOORGANIC Katarzyna Razik
 17. Ekolabos Laboratorium Badań Środowiskowych Piotr Bezłada
 18. e-Prototypy S.A. (MBM Technology S. C.)
 19. EURO-HEL Marek Pigłas
 20. Hawe Telekom Sp. z o.o.
 21. Heart Medical Devices Sp. z o.o.
 22. Ikona Sp. z o.o.
 23. INFIS Sp. z o.o.
 24. Inventive Devices Radosław Nowosielski
 25. Jet Reports Poland K. Karbowiak B. Doruch s.c.
 26. Kriosystem Sp. z o.o.
 27. *LAB DESIGN AND RESEARCH GROUP Sp. z o.o.
 28. Labo Pro - Bartosz Kosmalski
 29. Laboratorium Badań Toksykologicznych Lab4Tox Sp. z o.o.
 30. Lediko Walendowski i Wilanowski S. J.
 31. LibreWorks S.C. Damian Burda, Maciej Noszczyński
 32. Lipid Systems Sp. z o.o.
 33. LOGITA Sp. z o.o.
 34. Mbranes Maciej Łukawski 
 35. New Tech Consulting Marcin Gracz
 36. NEWIND Sp. z o.o.
 37. Nexwell Engineering Michał Kowalczyk
 38. Nestmedic Sp. z o.o.
 39. NOVELELECTRONICS Sp. z o.o.
 40. NOVOTEC Sebastian Grzybek
 41. Otodojazd.pl Sp. z o.o.
 42. PGS Software S.A.
 43. Pracownia Inside Katarzyna Kokot
 44. PROGRESS Włodzimierz Apostoluk
 45. Proformat Mateusz Żółkiewicz
 46. Pure Biologics S.C. Filip Jeleń, Piotr Jakimowicz
 47. RAILS MASTERS Piotr Imbierowicz
 48. Reveal Polska Sp. z o.o.
 49. Q-BOT Michał Ogórek
 50. SBM Sp z o.o.
 51. Sensotherm Sp. z o. o.
 52. Silesian Catalysts Sp. z o.o.
 53. SPECTRUM  Iwona Dirbach
 54. Splendeo Jan Michalewski
 55. src.IT Jędrzej Anisiewicz
 56. Stem Cells Spin S.A.
 57. Studio digitalizacji obrazu SPINVIEW.PL Barbara Wilińska
 58. Technology Transfer Agency Techtra Sp. z o. o.
 59. Vet Stem Cell Błażej Dolniak
 60. Wian Sp. z o.o. Spółka komandytowo-akcyjna

 

Pomoc publiczną w latach 2010 - 2014 na łączną kwotę 13 940,00 otrzymały następujące firmy:

 1. Aduma S.A.
 2. Arta Tech Paweł Horbaczewski
 3. ECOORGANIC Katarzyna Razik
 4. INFIS Sp. z o.o.
 5. Nexwell Engineering Michał Kowalczyk
 6. PGS Software S.A.
 7. Technology Transfer Agency Techtra Sp. z o. o.

 


Zapraszamy innowacyjne firmy do lokowania działalności na terenie
Wrocławskiego Parku Technologicznego
i korzystania ze wsparcia na prowadzenie działalności innowacyjnej,
badań naukowych oraz prac rozwojowych !


W tym celu zachęcamy do złożenia WNIOSKU !

 

Osoby do kontaktu:

dr inż. Agnieszka Kowalska
Zastępca Dyrektora ds. Laboratoriów i Prototypowni
tel. 071 798 58 02
e-mail: agnieszka.kowalska@technologpark.pl

mgr inż. Barbara Gontar
Specjalista ds. Laboratoriów i Prototypowni
tel. 071 798 58 77
e-mail: barbara.gontar@technologpark.pl

 

Pliki do pobrania

 • Załącznik nr 2 - Oświadczenie o wielkości otrzymanej pomocy de minimis: wynajmij_pokoj_fixed.pngWPT
 • Załącznik nr 3 - Formularz informacji przedstawianych przy ubieganiu się o pomoc de minimis: wynajmij_pokoj_fixed.pngWPT
 • Załącznik nr 4 - Wniosek o udzielenie pomocy de minimis: wynajmij_pokoj_fixed.pngWPT
 • Załącznik nr 4A - Wniosek uproszczony o udzielenie pomocy de minimis: wynajmij_pokoj_fixed.pngWPT
 • Załącznik nr 5 - Oświadczenie o niezachodzeniu przesłanek wyłączających udzielenie pomocy de minimis: wynajmij_pokoj_fixed.pngWPT
 • Pakiet dokumentów do pobrania: wynajmij_pokoj_fixed.png
 • Transfer wsparcia