loga.JPG

Projekt - Działanie 5.1

Wspieranie rozwoju powiązań kooperacyjnych o znaczeniu ponadregionalnym. Projekt pt.

"Rozwój powiązań kooperacyjnych Klastra NUTRIBIOMED zmierzających do komercjalizacji innowacyjnych rozwiązań"

Program Operacyjny Innowacyjna Gospodarka 2007 - 2013

W październiku 2008 roku Wrocławski Park Technologiczny S. A. jako przedstawiciel Klastera NUTRIBIOMED złożył do programu PO IG Działanie 5.1. wniosek o dofinansowanie pn. ,,Wspieranie rozwoju powiązań kooperacyjnych o znaczeniu ponadregionalnym”. Projekt jest elementem wewnętrznej integracji uczestników Klastra NUTRIBIOMED. W swoim założeniu projekt przyczyni się do stworzenia łańcucha współzależności, w ramach którego prowadzone są prace badawczo-rozwojowe wspierające działania innowacyjno - wdrożeniowe nowych technologii oraz produktów.

 

Termin realizacji projektu:

01.01.2009 r. – 28.02.2011 r.

Projekt jest przykładem kompleksowego rozwiązywania problemów biotechnologicznych.

 

Cel projektu
 1. Wzmocnienie pozycji konkurencyjności przedsiębiorstw w ramach powiązania kooperacyjnego poprzez zwiększanie ich innowacyjności dzięki dostarczeniu unikatowych, nowoczesnych technologii, pozwalających na wytwarzanie nowych produktów;
 2. Wygenerowanie i rozwijanie nowych sektorów gospodarki w tym:
 • suplementów diety sprzyjających poprawie jakości życia,
 • preparatów biomedycznych, potencjalnie stosowanych w profilaktyce i leczeniu chorób cywilizacyjnych,
 • biosubstancji do utrwalania żywności i zastosowania w systemach opakowaniowych,
 • półproduktów dla nowej generacji kosmetyków,
 1. Stworzenie specjalistycznego zaplecza badawczo – produkcyjnego;
 2. Opracowanie zintegrowanej linii technologicznej oraz projektu technologicznego i montażowego połączonych 4 linii wytwarzania bioaktywnych substancji;
 3. Transfer technologii;
 4. Podniesienie kwalifikacji pracowników uczelni oraz przedsiębiorstw w ramach powiązania poprzez udział w specjalistycznych szkoleniach,
 5. Opracowanie planu rozwoju i ekspansji powiązania kooperacyjnego,

 

Więcej informacji o Klastrze NBM, projekcie 5.1. oraz innych działaniach: www.nutribiomed.pl