misja

 

 

 

Radę DAIP stanowią Dyrektorzy Akademickich Inkubatorów Przedsiębiorczości Uniwersytetu Wrocławskiego, Politechniki Wrocławskiej, Uniwersytetu Przyrodniczego oraz upoważniony członek zarządu WPT S.A.

Rada Nadzorująca DAIP podejmuje wiążące decyzje w sprawie ulokowania przedsiębiorców akademickich w DAIP oraz określa podstawowe warunki zawierania umów.

 

Obecną Radę Nadzorującą tworzą następujące osoby: 

 

Przewodniczący Rady:

Pan Maciej Potocki - Prezes Zarządu, Dyrektor Generalny WPT S.A.

 

Członkowie Rady:

Pani Prof. dr hab. Anna Chełmońska-Soyta - Prorektora ds. Innowacji i Współpracy z Gospodarką Uniwersytetu Przyrodniczego we Wrocławiu   

Pan Prof. dr hab. inż. Cezary Madryasa -  Rektor Politechniki Wrocławskiej

Pani dr Aleksandra Burdukiewicz - Prezes Zarządu Centrum Innowacji i Transferu Wierzy Uniwersytetu Wrocławskiego

 

 


 

Obserwuj nas na: komunikacja komunikacja komunikacja komunikacja komunikacja