Oferta analiz wykonywanych na zlecenie

Wszystkie analizy wykonywane są w laboratoriach i prototypowniach Wrocławskiego Parku Technologicznego. Poniżej przedstawiono wykaz dostępnych aktualnie analiz chemicznych, chętnie podejmujemy się jednak także analiz niestandardowych w odpowiedzi na szczególne potrzeby klienta.

Ceny ustalane są dla każdego ze zleceń indywidualnie, w zależności od rodzaju i ilości próbek, dlatego też w celu uzyskania oferty prosimy o przesłanie Prośby o ofertę lub kontakt:
Ewelina Stelmach, tel. 71 7985602, e-mail: ewelina.stelmach@technologpark.pl

 

Uwaga Zleceniodawcy!

Adres wysyłki próbek: Ewelina Stelmach, Laboratorium Chemii i Biotechnologii, bud. Delta, II piętro, ul. Duńska 9, 54-427 Wrocław
Do przesyłki należy dołączyć wydrukowany i podpisany Formularz zlecenia wraz z podanym przez WPT nr oferty.

 

Zapraszamy do zapoznania się z pełną ofertą Działu Laboratoriów i Protypowni.

 

Zespół Laboratoriów Chemiczno-Bioinżynieryjnych – oferta usług:

I. Analizy ilościowe i jakościowe związków metodą chromatografii cieczowej (detekcja UV, fluorescencyjna, MS, ELSD) oraz gazowej (detekcja FID, ECD, MS)

 1. Pomiar zawartości izocyjanianów w piankach poliuretanowych.
 2. Oznaczanie cytrynianu sildenafilu w tabletkach.
 3. Oznaczanie konserwantów typu parabeny lub benzoesan sodu.
 4. Oznaczanie profilu kwasów tłuszczowych metodą GC-MS.
 5. Oznaczanie cholesterolu ogólnego metodą GC.
 6. Oznaczanie oksysteroli metodą GC.
 7. Oznaczanie witamin rozpuszczalnych w tłuszczach (A, D3, E, K1, K2) metodą HPLC.
 8. Oznaczanie witamin z grupy B (B1, B2, B3, B5 i B6) metodą HPLC.
 9. Oznaczanie cukrów (fruktoza, glukoza, maltoza, sacharoza) metodą UPLC-ELSD.
 10. Oznaczanie zawartości katechin/epikatechin.
 11. Oznaczanie zawartości metforminy/fenforminy.
 12. Oznaczanie zawartości ksantohumolu.
 13. Oznaczenie zawartości WWA.
 14. Oznaczenie pozostałości środków ochrony roślin.
 15. Oznaczenie produktów leczniczych (antybiotyki, sterydy, itp.).

II. Analizy ilościowe i jakościowe związków metodami spektrofotometrycznymi (UV-VIS):

 1. Oznaczanie polifenoli metodą Folina – Ciocalteu (profil ogólny).
 2. Oznaczanie zawartości likopenu.
 3. Oznaczanie zawartości proantocyjanidyn.
 4. Oznaczanie zawartości flawanoli.
 5. Oznaczanie zawartości filtrów UV w kosmetykach.
 6. Oznaczanie zawartości pantenolu.

III. Oznaczenia zawartości składników nieorganicznych technikami spektralnymi (ICP-TOF-MS i ICP-OES)

 1. Oznaczenie składu mineralnego w produktach spożywczych, farmaceutykach, suplementach diety i próbach środowiskowych.
 2. Oznaczanie zawartości metali ciężkich w produktach spożywczych, farmaceutykach, suplementach diety i próbach środowiskowych.

IV. Badania mikrobiologiczne

A. Produkty farmaceutyczne i suplementy diety:

 1. Oznaczanie ogólnej liczby bakterii (FP PL – IX).
 2. Oznaczanie liczby pleśni (FP PL – IX).
 3. Oznaczenie Salmonelli (FP PL – IX).
 4. Oznaczanie Staphylococcus aureus (FP PL – IX).
 5. Oznaczanie  Escherichia coli (FP PL – IX).
 6. Oznaczanie liczby Enterobacteriaceae (FP PL – IX).
 7. Oznaczanie liczby bakterii beztlenowych typu Clostridium (FP PL – IX).
 8. Oznaczanie Listeria monocytogenes (FP PL – IX).
 9. 9.    Oznaczanie jakościowe Pseudomonas aeruginosa, Straphylococcus aureus, Candida albicans w próbkach kosmetyków.
 10. Test skuteczności ochrony przeciwdrobnoustrojowej dla preparatów leczniczych zaliczanych do II grupy – leki zewnętrzne, stosowane miejscowo (FP PL – IX).
 11. Określenie mikrobiologicznej jakości niejałowych preparatów farmaceutycznych i substancji do celów farmaceutycznych (FP PL – IX).
  1. Ocena mikrobiologiczna opakowań preparatów leczniczych i suplementów diety (FP PL – IX).
  2. Oznaczanie obecności mykoplazm metodą NAT (FP PL - X).
  3. Oznaczanie obecności retrowirusów metodą PERT (FP PL - X).

B. Żywność:

 1. Oznaczanie ogólnej liczby drobnoustrojów (PN-EN ISO 4833:2004).
 2. Oznaczanie liczby drożdży i pleśni w produktach żywnościowych lub paszy o aktywności wody wyższej niż 0,95 (PN-ISO 21527-1:2009).
 3. Obecność pałeczek z rodzaju Salmonella ssp. (PN-EN ISO 6579:2003/A1:2007).
 4. Oznaczanie Staphylococcus aureus (PN-EN ISO 6888-1:2001/A1:2004; PN-EN ISO 6888-2:2001/A1:2004; PN-EN ISO 6888-3:2004/AC:2005).
 5. Oznaczanie Escherichia coli (PN-ISO 16649-2:2004; PN-ISO 7251:2006).
 6. Oznaczanie liczby Enterobacteriaceae (PN-ISO 21528-2:2005).
 7. Oznaczanie liczby Clostridium perfringens (PN-EN ISO 7937:2005).
 8. Oznaczanie Listeria monocytogenes (PN-EN ISO 11290-1:1999+A1:2005; PN-EN ISO 11290-2:2000+A1:2005).
 9. Kontrola czystości mikrobiologicznej powierzchni produkcyjnych i opakowań.
 10. Oznaczanie obecności GMO metodami genetycznymi.

C. Woda:

 1. Oznaczanie enterokoków kałowych (PN-EN ISO 7899-2:2004).
 2. Oznaczanie Legionella spp. (PN-EN ISO 11731-2:2008).
 3. Oznaczanie Pseudomonas aeruginosa (wg normy  PN-EN ISO 16266:2009).
 4. Oznaczanie Clostridium perfringens (Rozporządzenia Ministra Zdrowia dnia 23 grudnia 2010).
 5. Oznaczanie Legionella spp. i Legionella pneumophila (metody genetyczne w oparciu o PN-EN ISO 11731-2:2008)

6. Oznaczanie Escherichia coli (metody genetyczne w oparciu o PN-EN ISO 9308-2:2014).

D. Kosmetyki i chemia gospodarcza:

 1. Oznaczenie całkowitej liczby tlenowych drobnoustrojów mezofilnych metodą płytkową.
 2. Oznaczenie ogólnej liczby drożdży i pleśni.
 3. Badanie jakościowe Pseudomonas aeruginosa.
 4. Badanie jakościowe Straphylococcus aureus.
 5. Badanie jakościowe Candida albicans.
 6. Test skuteczności i ocena zakonserwowania produktów kosmetycznych (ISO 11930:2012).
 7. Badanie czystości mikrobiologicznej surowców kosmetycznych i chemii gospodarczej.
 8. Kontrola czystości mikrobiologicznej opakowań.

Badania kosmetyków i chemii gospodarczej wykonywane są zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Zdrowia z dnia 23 grudnia 2002 r. w sprawie określenia procedur pobierania próbek kosmetyków i procedur przeprowadzania badań laboratoryjnych lub wg procedur określonych w Farmakopea Polska IX.

V. Określanie wartości odżywczej produktu

1. Kompleksowa oferta na  sporządzenie wartości odżywczej w 100 g produktu (zgodnie z rozporządzeniem UE 1169/2011, według obowiązującej ustawy od dnia 13.12.2016).

A. Analizy obowiązkowe produktów spożywczych:

 • wartość energetyczna [kJ/kcal],
 • tłuszcz [g],
 • kwasy tłuszczowe nasycone [g],
 • węglowodany [g],
 • cukry [g],
 • białko [g],
 • sól [g].

B. Analizy uzupełniające:

 • kwasy tłuszczowe jednonienasycone,
 • kwasy tłuszczowe wielonienasycone,
 • alkohole wielowodorotlenowe,
 • błonnik, 
 • składniki mineralne,
 • skrobia,
 • witaminy.

VI. Chemia kryminalistyczna

1. Analiza środków odurzających, substancji psychotropowych środków zastępczych - w tym tzw. dopalaczy, materiałów wybuchowych, identyfikacja n/n substancji) - oferta skierowana do jednostek wymiaru sprawiedliwości i organów ścigania jak również osób prywatnych.

2. Genetyka sądowa - identyfikacja osób na podstawie śladów DNA, ustalanie pokrewieństwa (ojcostwo) - oferta skierowana do jednostek wymiaru sprawiedliwości i organów ścigania jak również osób prywatnych.

3. Analiza krwi i innych płynów ustrojowych pod kątem obecności środków odurzających i substancji psychotropowych - oferta skierowana do jednostek wymiaru sprawiedliwości i organów ścigania jak również osób prywatnych.

VII. Oznaczanie właściwości fizycznych i fizykochemicznych

1. Pomiar napięć powierzchniowych i międzyfazowych:

 • wyznaczanie izoterm adsorpcji na granicy międzyfazowej ciecz/gaz, ciecz/ciecz,
 • wyznaczanie krytycznego stężenie micelizacji (cmc),
 • wyznaczanie parametrów adsorpcji, m.in. aktywności powierzchniowej oraz minimalnej powierzchni przypadającej na jedną cząsteczkę w warstwie adsorpcyjnej,
 • analiza wpływu struktury związku powierzchniowo czynnego na właściwości adsorpcyjne,
 • badanie właściwości międzyfazowych w obecności związków powierzchniowo czynnych w układach woda/powietrze, olej/powietrze oraz woda/olej.
 • oznaczanie zawartości niejonowych związków powierzchniowo czynnych.

2.  Pomiar zwilżalności:

 • określanie kąta zwilżania przy pomocy analizy kształtu kropli na dowolnym podłożu m.in. szkle, stali, tekstyliach, ceramice oraz drewnie,
 •  badanie dynamiki adsorpcji na granicy międzyfazowej poprzez analizę zmian kąta zwilżania w czasie.

3. Pomiar sorpcji cieczy przez proszki metodą Washbourna.

 1. Oznaczenie zawartości wody.
 2. Oznaczanie zawartości niejonowych związków powierzchniowo czynnych.
 3. Określenie stopnia rozdrobnienia produktów sypkich metodą analizy sitowej.
 4. Określenie czasu rozpadu tabletek i kapsułek.
 5. Określenie czasu rozpadu czopków i globulek.
 6. Uwalnianie substancji czynnej ze stałych postaci leku.
 7. Ustalenie jednolitości masy preparatów jednodawkowych.
 8. Określenie odporności tabletek niepowlekanych na ścieranie.
 9. Oznaczenie gęstości względnej.
 10. Określenie gęstości nasypowej  proszków i po ubiciu.
 11. Określenie rozkładu wielkości cząstek metodą analizy sitowej.
 12. Pomiar pH metodą potencjometryczną.
 13. Pomiar przewodnictwa.
 14. Oznaczenie lepkości ciekłych produktów przy użyciu lepkościomierza kapilarnego lub rotacyjnego.
 15. Analizy starzeniowe (żywność, kosmetyki, chemia gospodarcza).
 16. Analizy kompatybilności masy z opakowaniem (żywność, kosmetyki, chemia gospodarcza).
 17. Oznaczanie zawartości substancji aktywnych w formulacjach użytkowych metodami:  miareczkowymi, konduktometrycznymi.
 18. Oznaczanie liczb kwasowej, jodowej, estrowej, hydroksylowej, nadtlenkowej, zmydlania.
 19. Oznaczanie zawartości chlorków.
 20. Oznaczanie azotu ogólnego metodą Kjeldahla.

VIII. Produkcja białek

 1. Platformy nadprodukcji białek:
 • systemy bakteryjne i ssacze,
 • duży wybór gospodarzy i wektorów ekspresyjnych.
 1. Strategie nadprodukcji białek:
 • z metką (GST, 6xHIS, MBP, NusA, GFP, HA) lub nieznakowane,
 • wydzielane do pożywki lub produkcja wewnątrzkomórkowa,
 • przejściowe lub stabilne transfekcje,
 • białka rozpuszczalne lub oczyszczanie z ciałek inkluzyjnych oraz refolding.
 1. Optymalizacja procesu produkcji:
 • szeroki zakres testowania i dobór par gospodarz/wektor,
 • optymalizacja warunków hodowli: podłoża, dodatki, temperatura, czas indukcji.
 1. Oczyszczanie białka:
 • oczyszczanie do zadanej przez zamawiającego czystości,
 • dziesiątki kombinacji strategii chromatograficznych,
 • usuwanie endotoksyn,
 • usuwanie metek ekspresyjnych,
 • ekstrakcja z biomasy poprzez sonikację, homogenizację, użycie detergentów lub prasę Frencha,
 • immobilizacja do złóż stałych (agaroza, kulki magnetyczne) lub barwników fluorescencyjnych.
 1. Analiza produktu końcowego:
 • SDS-PAGE i densytometria,
  • oznaczenia aktywności biologicznej białek.

IX. Analiza makrocząstek

 1. Charakterystyka makrocząstek:
 • spektroskopia UV-Vis,
 • analityczne sączenie molekularne (SEC),
 • analizy SDS-PAGE i Western Blot.
 1. Badanie oddziaływań białko-białko i białko-ligand (Kd, Ka, n, Bmax, ΔH, ΔS) poprzez:
 • intensywność i polaryzację fluorescencji,
 • chromatografię,
 • spektroskopię,
 • co-immunoprecypitację.
 1. Pomiary kinetyczne:
 • charakterystyka wiązania (stałe szybkości on i off, równowagowe stałe wiązania),
 • kinetyka enzymatyczna (Km, Vmax, kkat),
 • charakterystyka inhibitorów, określanie typu inhibicji (IC50, Ki).
 1. Opracowanie metod pomiarowych (różnorodne formaty i metodologie).
 2. Testowanie warunków zwijania.

X. Biologia molekularna

 1. Inżynieria genetyczna:
 • PCR, klonowanie, mutageneza,
 • optymalizacja sekwencji DNA,
 • konstrukcja wektorów genetycznych,
 • analiza restrykcyjna,
 • preparacje wysokiej czystości DNA na dużą skalę (np. do przejściowej transfekcji komórek),
 • projektowanie starterów/sond do reakcji PCR/Real Time PCR typu singleplex i multiplex,
 • ekstrakcja kwasów nukleinowych z różnego materiału (tkanki roślinne, zwierzęce, bakterie itp.),
 • ilościowe oznaczanie kwasów nukleinowych (DNA/RNA),
 • analiza ekspresji genów,
 • genotypowanie metodami HRM (high resolution melting),
 • genotypowanie z wykorzystaniem sond Taqman,
 • opracowywanie testów genetycznych do wykrywania patogenów i chorób genetycznych,
 • synteza cząsteczek RNA na podstawie matryc DNA i cDNA.
 1. Biologia komórki:
 • wyprowadzanie stabilnych transfektantów w eukariotycznych liniach komórkowych,
 • immobilizacja białek do agarozy i nośników magnetycznych.

XI. Selekcja przeciwciał z bibliotek

Oferujemy selekcję silnie wiążących rekombinowanych przeciwciał monoklonalnych w formacie scFv przeciwko dowolnym antygenom. Możliwość przeformatowania otrzymanego przeciwciała do biwalentnej molekuły (IgG, scFv dimer, Fab dimer) w wybranym wektorze ekspresyjnym.

Opracowywanie nowych technologii i doskonalenie istniejących procesów chemicznych i biotechnologicznych. Opracowywanie formulacji myjących oraz czyszczących, również z wykorzystywaniem surowców pochodzenia naturalnego.

Szczegółowych informacji na temat analiz udziela specjalista ds. Laboratoriów i Prototypowni – Ewelina Stelmach

tel. 71 7985602

e-mail:ewelina.stelmach@technologpark.pl

 

Pliki do pobrania: