O Klastrze

 

Wrocławski Park Technologiczny S.A., w oparciu o koncepcję prof. Tadeusza Trziszki z Uniwersytetu Przyrodniczego we Wrocławiu, podjął się utworzenia w dniu 13.11.2007 roku klastra o nazwie NUTRIBIOMED.

 

Klaster NUTRIBIOMED tworzy swoiste konsorcjum naukowo-przemysłowe, stanowiąc sieć powiązań innowacyjnej gospodarki opartej na wiedzy, związanej z rozwojem technologii biomedycznych, farmaceutycznych, nowoczesnych bioopakowań a także wysokich technologii w przetwórstwie i utrwalaniu żywności.

 

Mając charakter ponadregionalny skupia obecnie podmioty z całej Polski, działające w branżach takich jak:

 • Spożywcza
 • Mięsna
 • Kosmetyczna
 • Chemiczna
 • Farmacja,
 • Produkcja dodatków do pasz
 • Wytwórstwo pasz i koncentratów
 • Przetwórstwo jaj
 • Weterynaria
 • Gospodarka odpadami
Cele Klastra:
 • stworzenie mocnej marki Klastra;
 • współpraca w zakresie działań marketingowych;
 • rozwój i wdrażanie nowych technologii poprzez współpracę i realizację nowych projektów wdrożeniowych i inwestycyjnych;
 • integracja wszystkich członków Klastra poprzez wymianę know-how, szkolenia, konferencje;
 • wspieranie członków Klastra poprzez transfer wiedzy z ośrodków akademickich do jednostek gospodarczych;
 • wspieranie i ubieganie się o dofinansowanie projektów naukowo-badawczych i wdrożeniowych Klastra z uwzględnieniem środków finansowych UE, rządowych i samorządowych.

 

Więcej informacji na stronie: www.nutribiomed.pl