misja

 

 

 

MISJA

Pomagamy nauce rozpocząć biznes.

 

WIZJA

Wizją DAIP jest umożliwienie kreatywnym, ambitnym i posiadającym innowacyjne pomysły przedstawicielom  środowiska akademickiego założenia własnej firmy przez stwarzanie specjalnych warunków organizacyjno-technicznych, by po okresie inkubacji mogli już samodzielnie funkcjonować na rynku.


CELE

Celami DAIP są:

  • promocja i podniesienie poziomu wiedzy z zakresu przedsiębiorczości na wyższych uczelniach Wrocławia
  • ułatwienie komercyjnego wykorzystania dorobku intelektualnego wyników prac badawczych i rozwojowych realizowanych na wyższych uczelniach Wrocławia
  • tworzenie trwałych, wysokowartościowych miejsc pracy poprzez wspieranie zakładania i rozwoju firm prowadzonych przez studentów, doktorantów, absolwentów i pracowników wyższych uczelni Wrocławia

 

 

 


 

Obserwuj nas na: komunikacja komunikacja komunikacja komunikacja komunikacja