Budynek Alfa

Widok od ulicy Klecińskiej

Budynek Beta

Widok od ulicy Klecińskiej

Budynek Gamma

Widok od ulicy Klecińskiej

Budynek Delta

Widok od ulicy Duńskiej

Budynek Omega

Widok od ulicy Duńskiej

Misja i cele

Nasza oferta skierowana jest do przedsiębiorstw bazujących na zaawansowanych technologiach, laboratoriów oraz ośrodków naukowych i badawczo-rozwojowych.

Celem WPT jest kreowanie warunków dla wykorzystania naukowego i przemysłowego potencjału Wrocławia i regionu oraz stymulacja rozwoju przemysłu zaawansowanych technologii, w szczególności:

  • tworzenie właściwej infrastruktury dla zapewnienia przedsiębiorstwom warunków do generowania innowacji,
  • pomoc w tworzeniu i rozwoju oraz promowaniu podmiotów gospodarczych wykorzystujących nowoczesne technologie, zwłaszcza małych i średnich firm,
  • transfer nowych technologii do istniejących i nowo tworzonych podmiotów gospodarczych,
  • komercjalizacja wyników badań naukowych,prowadzenie prac badawczo-rozwojowych i wdrożeniowych w dziedzinie nauk biotechnologicznych i technicznych,
  • pozyskiwanie inwestorów zagranicznych,
  • podnoszenie atrakcyjności inwestycyjnej terenu Parku Technologicznego
  • i jego otoczenia,
  • podnoszenie kwalifikacji kadr podmiotów gospodarczych w zakresie zaawansowanych technologii i zarządzania proinnowacyjnego,
  • współpraca z krajowymi i zagranicznymi ośrodkami proinnowacyjnymi.