Wykaz laboratoriów

Wykaz laboratoriów i prototypowni wraz z wyposażeniem:

 

I. LABORATORIUM BADAŃ NIENISZCZĄCYCH:

1. Laboratorium Badań Nieniszczących

 

Kontakt: mgr inż. Jacek Głowinkowski - Kierownik Laboratoriów

e-mail: jacek.glowinkowski@technologpark.pl

tel. 71 798 58 09

II. ZESPÓŁ LABORATORIÓW WŁAŚCIWOŚCI FIZYCZNYCH:

2. Laboratorium Kriogeniki i Technologii Gazowych

3. Laboratorium Właściwości Materiałowych

4. Laboratorium Optyki, Fotoniki i Metrologii

 

Kontakt: dr inż. Piotr Wilk - Kierownik Laboratoriów

e-mail: piotr.wilk@technologpark.pl

tel. 71 798 58 76

III. ZESPÓŁ LABORATORIÓW CHEMICZNYCH I BIOINŻYNIERYJNYCH:

5. Laboratorium i Prototypownia Chemii i Biotechnologii

6. Laboratorium i Prototypownia Inżynierii Materiałowej i Biomedycznej

7. Laboratorium Skalowania Procesów Chemicznych

 

Kontakt: dr inż. Agnieszka Kowalska - Zastępca Dyrektora ds. Laboratoriów i Prototypowni

e-mail: agnieszka.kowalska@technologpark.pl

tel. 71 798 58 02

IV. ZESPÓŁ LABORATORIÓW ELEKTRONICZNO-ENERGETYCZNYCH:

8. Laboratorium Elektroniki, Mechatroniki, Spintroniki

9.  Laboratorium Energetyki

 

Kontakt: dr inż. Agnieszka Kowalska - Zastępca Dyrektora ds. Laboratoriów i Prototypowni

e-mail: agnieszka.kowalska@technologpark.pl

V. LABORATORIUM MECHANICZNE:

10. Laboratorium i Prototypownia Mechaniczna

 

Kontakt: inż. Stanisław Nowakowski - Kierownik Laboratoriów

e-mail: stanislaw.nowakowski@technologpark.pl

tel. 71 798 58 11

VI. ZESPÓŁ LABORATORIÓW INFORMATYCZNYCH:

11. Laboratorium Cyfryzacji, Przesyłu, Przechowywania i  Ochrony Danych

12. Centrum Modelowania oraz Usług Hostingowych i Kolokacyjnych

 

Kontakt: Dariusz Białoń - Kierownik Laboratoriów

e-mail: dariusz.bialon@technologpark.pl

tel. 71 798 58 06

 

Pliki do pobrania: