Laboratoria i pracownie 

 

"Od Wrocławskiego Parku Technologicznego do INNOPOLIS Wrocław" jest współfinansowany przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego"

Program Operacyjny Innowacyjna Gospodarka 2007 - 2013. Oś Priorytetowa 5: Dyfuzja Innowacji, Działanie 5.3 Wspieranie Ośrodków Innowacyjności


Wynajem sprzętu laboratoryjnego – nakrótsza droga od fazy badawczej do produkcji

Podmioty działające w ramach WPT mają możliwość realizacji własnych projektów i przedsięwzięć z wykorzystaniem nowoczesnej aparatury i sprzętów stanowiących wyposażenie Laboratoriów Wrocławskiego Parku Technologicznego.

WPT zaprasza do wykorzystania aparatury znajdującej się w laboratoriach Parku !

 

 

I. ZESPÓŁ LABORATORIÓW CHEMICZNYCH I BIOINŻYNIERYJNYCH:

1. Laboratorium i Prototypownia Chemii i Biotechnologii

2. Laboratorium i Prototypownia Inżynierii Materiałowej i Biomedycznej

3. Laboratorium Skalowania Procesów Chemicznych

 

Kontakt: dr inż. Agnieszka Kowalska - Zastępca Dyrektora ds. Laboratoriów i Prototypowni

e-mail: agnieszka.kowalska@technologpark.pl

tel. 71 798 58 02

II. ZESPÓŁ LABORATORIÓW WŁAŚCIWOŚCI FIZYCZNYCH:

4. Laboratorium Kriogeniki i Technologii Gazowych

5. Laboratorium Właściwości Materiałowych

6. Laboratorium Optyki, Fotoniki i Metrologii

 

Kontakt: dr inż. Piotr Wilk - Kierownik Laboratoriów

e-mail: piotr.wilk@technologpark.pl

III. ZESPÓŁ LABORATORIÓW ELEKTRONICZNO-ENERGETYCZNYCH:

7. Laboratorium Elektroniki, Mechatroniki, Spintroniki

8.  Laboratorium Energetyki

 

Kontakt: dr inż. Agnieszka Kowalska - Zastępca Dyrektora ds. Laboratoriów i Prototypowni

e-mail: agnieszka.kowalska@technologpark.pl

IV. ZESPÓŁ LABORATORIÓW BADAŃ NIENISZCZĄCYCH:

9. Laboratorium Badań Nieniszczących

 

Kontakt: mgr inż. Jacek Głowinkowski - Kierownik Laboratoriów

e-mail: jacek.glowinkowski@technologpark.pl

tel. 71 798 58 09

V. LABORATORIUM MECHANICZNE:

10. Laboratorium i Prototypownia Mechaniczna

 

Kontakt: inż. Stanisław Nowakowski - Kierownik Laboratoriów

e-mail: stanislaw.nowakowski@technologpark.pl

tel. 71 798 58 11

VI. ZESPÓŁ LABORATORIÓW INFORMATYCZNYCH:

11. Laboratorium Cyfryzacji, Przesyłu, Przechowywania i  Ochrony Danych

12. Centrum Modelowania oraz Usług Hostingowych i Kolokacyjnych

 

Kontakt: Dariusz Białoń - Kierownik Laboratoriów

e-mail: dariusz.bialon@technologpark.pl

tel. 71 798 58 06

 

Zapraszamy do współpracy!

 

Do pobrania: