USŁUGI PROINNOWACYJNE

WŁASNOŚĆ INTELEKTUALNA

Gdy mamy do czynienia ze specjalistycznym know-how i wysoko wyspecjalizowanymi technologiami, ochrona własności intelektualnej staje się niezwykle istotną dla realizowanego przedsięwzięcia kwestią.

Dlatego też, by wesprzeć naszych klientów, prowadzimy doradztwo w szerokim zakresie aspektów związanych z prawem własności intelektualnej. Oferujemy pomoc w doborze właściwej formy ochrony, procesie wdrożenia zabezpieczeń, a także weryfikacji czystości patentowej. Ponadto prowadzimy konsultacje dotyczące nabywania i ochrony wartości niematerialnych i prawnych oraz udzielamy wsparcia w procesie zgłoszenia patentów i innych praw ochronnych.

Stoją za nami ugruntowana wiedza oraz wysokiej klasy specjaliści. Stale współpracujemy z wykwalifikowanymi rzecznikami patentowymi oraz prowadzimy konsultacje dotyczące nabywania i ochrony wartości niematerialnych, prawnych i zgłoszeń patentowych.