USŁUGI PROINNOWACYJNE

TRANSFER WIEDZY I TECHNOLOGII

Naszą ofertę doradztwa w zakresie transferu wiedzy i technologii kierujemy zarówno do klientów poszukujących gotowych rozwiązań, jak i do tych chcących zaoferować innym wypracowane przez siebie rozwiązania i technologie.  Prowadzimy:

  • doradztwo w zakresie transferu wiedzy i technologii, w ramach którego pokazujemy jak komercjalizować wiedzę i technologię;
  • konsultacje i szkolenia w zakresie doboru sprzętów i technik analitycznych, podczas których bezpośrednio dzielimy się naszą wiedzą ze współpracownikami WPT.

 

DORADZTWO W ZAKRESIE TRANSFERU WIEDZY I TECHNOLOGII

Wykorzystujemy nasze rozległe krajowe i międzynarodowe sieci networkingowe, po to by pomagać naszym współpracownikom nawiązywać kontakty i współpracę na różną skalę, łączącą środowisko biznesowe i naukowe.

Zdajemy sobie sprawę, że nawet najbardziej innowacyjny pomysł czy zaawansowana technologia by odniosły sukces muszą trafić do właściwego grona odbiorców. W związku z tym prowadzimy doradztwo w procesie komercjalizacji opracowanych przez naszych klientów rozwiązań – inicjujemy działania promujące rozwiązania na zamówienie, poszukujemy rynków zbytu dla opracowanych technologii oraz dopasowujemy odpowiednich partnerów biznesowych.

Ponadto, pomagamy w pozyskaniu klientów, którzy będą zainteresowani zakupem czy też  skorzystaniem z wyników badań, know-how, opracowanych, bądź będących w trakcie optymalizacji technologii oraz gotowych produktów i usług technologicznych.

Jesteśmy na bieżąco z ofertą technologiczną regionu i nie tylko, dzięki czemu jesteśmy pewni, że możemy znaleźć rozwiązania idealnie dopasowane dla Twoich potrzeb.

 

KONSULTACJE I SZKOLENIA W ZAKRESIE DOBORU SPRZĘTÓW I TECHNIK ANALITYCZNYCH

W oparciu o wiedzę i doświadczenie naszych specjalistów prowadzimy konsultacje i szkolenia w zakresie doboru sprzętu i technik analitycznych oraz urządzeń pod kątem możliwości ich wykorzystania. Doradzamy w selekcji metod analitycznych i procedur badawczych oraz pomagamy w ocenie wyników badań. Kompleksowość naszych usług uzupełniają specjalistyczne kursy oraz doradztwo w prowadzeniu postępowań przetargowych (dotyczące m.in. sposobów przygotowywania zapytań ofertowych, sporządzania opisu zamówienia, przygotowania dokumentacji w PZP czy przeprowadzania odbiorów sprzętów).

Organizowane przez nas cyklicznie kursy poruszają celowość stosowania wybranych metod, np. GC i HPLC w komercyjnej działalności firm. Obejmują one m.in.: obsługę urządzeń, przygotowanie próbek, samą analizę, czy możliwość weryfikacji własnej próbki.

W ramach konsultacji udzielamy także porad dotyczących tego, jak dobrze zorganizować pracę laboratorium oraz zapewnić w nim warunki gwarantujące dobre działanie aparatury.