USŁUGI PROINNOWACYJNE

TESTOWANIE I BADANIE PRODUKTÓW

WPT to miejsce, w którym innowacyjne pomysły zmieniają się w rynkowe produkty. Nasze nowoczesne zaplecze technologiczne pozwala na wspieranie sektora badawczo-rozwojowego na wiele sposobów, m.in. poprzez:

  • prowadzenie badań laboratoryjnych opartych w obszarach dobrze już znanych, jak i tych niestandardowych, gdy indywidualnie dla naszych klientów przygotowujemy formułę badania;
  • opracowywanie procedur badań, polegające na doradztwie w tworzeniu nowych procedur analitycznych;
  • przygotowywanie ekspertyz z uwzględnieniem badań laboratoryjnych, które pozwalają rozwiązać nawet najbardziej zaawansowane problemy technologiczne.

 Co dokładnie robimy?

 

BADANIA LABORATORYJNE

Rozbudowana infrastruktura WPT zapewnia szerokie możliwości prowadzenia prac laboratoryjnych. Dostępna aparatura umożliwia badania w różnorodnych obszarach, .in..::

  • analizy mikrobiologiczne (np. żywności, pasz, kosmetyków, chemii gospodarczej),
  • oznaczenia chemiczne składników żywności (np. kwasów tłuszczowych, witamin, polifenoli)
  • analizy ilościowe i jakościowe  metodami chromatografii gazowej i cieczowej (np. identyfikacji środków odurzających),
  • oznaczenia własności fizykochemicznych (np. określanie kąta zwilżania, napięcia powierzchniowego, lepkości),
  • badania i usługi z zakresu produkcji białek, analizy makrocząstek, biologii molekularnej,
  • badaniach nieniszczących (TK, SEM).

Prowadzimy również  badania niestandardowe, które wykonujemy na indywidualne zlecenia. Lubimy wyzwania, przez co specjalizujemy się w badaniach nietypowych (np. różnicowanych ze względu na rodzaj materiału lub analizowanych składników). Dzięki temu oferujemy przeprowadzenie badań, które nie są dostępne na rynku komercyjnym.

 

OPRACOWYWANIE PROCEDUR BADAWCZYCH

W ramach wspierania sektora badawczo-rozwojowego oferujemy kompleksowe doradztwo w opracowywaniu nowych procedur analitycznych. Zapewniamy pomoc w trakcie całej procedury badawczej, bądź na jej konkretnym etapie, czyli w: opracowaniu metody, walidacji, wykonaniu analiz zgodnie ze zwalidowaną metodą, przygotowaniu wzoru raportu z badań, szkoleniu pracowników.

Najwyższą jakość naszego wsparcia w tym zakresie zapewnia grupa ekspertów z różnych dziedzin, którzy, bazując na swojej wiedzy, rozwijają metody badawcze, tak by znajdowały one nowe zastosowania i były użyteczne przy tworzeniu nowych produktów. Specjalizujemy się w analizach niestandardowych i nietypowych, niedostępnych w komercyjnych laboratoriach.

Warto dodać, że posiadamy szczególnie duże doświadczenie, m. in. w metodykach badań suplementów diety, czy oznaczaniu zawartości witamin.

 

EKSPERTYZY Z UWZGLĘDNIENIEM BADAŃ LABORATORYJNYCH

W katalogu naszych działań ukierunkowanych na rozwój innowacji znajduje się także opracowywanie ekspertyz połączonych z wykonaniem badań laboratoryjnych. Usługa ta została stworzona w odpowiedzi na określone problemy technologiczne lub techniczne, dotyczące, m.in.: czystości powietrza, wad produktów, problemów w produkcji, gdzie istotne jest ustalenie przyczyny problemu oraz wskazanie odpowiednich do zaradzenia mu środków.

Opracowywane przez nas ekspertyzy wskazują, jakie jest pochodzenie i zasięg problemu, ale co najważniejsze, wskazują jak go rozwiązać. Przygotowują je doświadczeni specjaliści, przez co jesteśmy pewni, że nasze sugestie będą trafne.

Nasze analizy to też inwestycja w przyszłość firmy lub projektu. Sporządzone przez zewnętrzny zespół, dostarczają wiedzę uzupełniającą kompetencje zlecających nam je podmiotów.

Warto dodać, iż ekspertyzy przygotowywane przez niezależną instytucję jaką jest WPT, mogą posłużyć jako materiał dowodowy w postępowaniach sądowych.