USŁUGI PROINNOWACYJNE

START-UP I INKUBATOR PRZEDSIĘBIORCZOŚCI

Szczególnie ważnym aspektem działań proinnowacyjnych jest dla nas inkubacja nowopowstałych firm. Jednym z celów WPT jest stworzenie środowiska, w którym warunki dla zakładania i rozwoju małych i średnich przedsiębiorstw są korzystne.

W ramach inkubacji firm zapewniamy kompleksową pomoc, obejmującą różnorodne aspekty prowadzenia własnego biznesu, w tym konsultacje prawne, księgowe oraz szkolenia i warsztaty eksperckie.

Zapewniamy dostęp do platformy Usług Cloud, która daje możliwość legalnego korzystania z programów przydatnych w zarządzaniu firmą. Ponadto tworzymy możliwości promocji dla rezydentów inkubatora – w prasie, Internecie oraz na portalach społecznościowych.

Lokując firmę w obrębie naszych inkubatorów dołączasz do grona przedsiębiorców tworzących aktywne środowisko biznesowe miasta i regionu. W ten sposób masz szanse rozwijać szerokie kontakty biznesowe, promować swoje usługi na konferencjach krajowych oraz zagranicznych, a także panelach dyskusyjnych i spotkaniach z inwestorami. Zyskujesz także informacje i kontakty do Instytucji Otoczenia Biznesu.

Podejmowane przez nas inicjatywy mają na celu promocję idei przedsiębiorczości akademickiej, aktywizację zawodową osób niepełnosprawnych oraz zwiększanie samozatrudnienia w rejonie Dolnego Śląska. Wszystkie te działania prowadzimy z naciskiem na innowacje oraz nowe technologie.