USŁUGI PROINNOWACYJNE

POZYSKIWANIE DOFINANSOWANIA

By wspierać projekty oparte na innowacji prowadzimy kompleksowe doradztwo w zakresie pozyskiwania funduszy oraz realizacji projektów. Pomagamy w wyborze optymalnego źródła finansowania, które pozwoli na pokrycie kosztów Twojego projektu. Jesteśmy na bieżąco z regionalnymi, krajowymi i europejskimi programami wsparcia rozwoju innowacji, technologii i przedsiębiorczości.  Dzięki temu sprawnie przeprowadzamy dedykowane research’e dostępnych i odpowiednich dla konkretnego projektu źródeł finansowania.

Nasza pomoc obejmuje także analizę projektów pod kątem wymogów instytucji finansujących oraz doradztwo w procesie przygotowywania dokumentacji aplikacyjnej. Organizujemy szkolenia i warsztaty na temat dokumentacji konkursowych i pisania wniosków. Udzielamy również wsparcia w zakresie zarządzania projektami, przygotowania rozliczenia z ich realizacji.

Wskazujemy jak pozyskiwać partnerów ze środowisk naukowych i biznesowych oraz sformalizować współpracę z nimi, czyli jak zbudować konsorcjum projektowe. Inicjujemy tworzenie relacji networkingowych z naciskiem na kontakty z inwestorami oraz kapitałem prywatnym typu venture capital, seed capital oraz aniołami biznesu.

Poprzez nasze działania chcemy tworzyć szerokie możliwości finansowania projektów, tak aby w prosty sposób mogły one przejść drogę od innowacyjnego pomysłu do wysokiej jakości produktu.