USŁUGI PROINNOWACYJNE

CERTYFIKACJA I TESTOWANIE JAKOŚCI

Szeroki wachlarz naszych usług wsparcia innowacji obejmuje również doradztwo w uzyskaniu wymaganych prawem lub warunkami rynkowymi certyfikatów i dokumentów, które zapewniają produktowi czy usłudze zaistnienie i wyróżnienie się na tle konkurencji.

Pomagamy zlokalizować nisze rynkowe oraz parametry jakościowe istotne dla wdrażanych produktów i usług. Wskazujemy też wymogi i przepisy, jakie należy spełnić, aby wprowadzić je na rynek oraz instytucje weryfikujące ich spełnienie. Doradzamy jak przygotować niezbędną w kontaktach z nimi dokumentację.

Co więcej, rozwijamy współpracę z partnerami uprawnionymi do udzielania certyfikacji. Specjalizujemy się szczególnie w certyfikacji produktów z sektora żywności i suplementów diety.