USŁUGI PROINNOWACYJNE

ANALIZA RYNKU

By uzupełniać wiedzę naszych klientów i dostarczyć im niezależnej oceny otoczenia, w jakim funkcjonują ich przedsięwzięcia, dokonujemy na ich zlecenie analiz rynkowych.

Zapewniamy dostęp do baz danych oraz przeprowadzamy badania rynkowe oceniające możliwość komercjalizacji konkretnego produktu czy usługi. Dokonujemy analizy bliższego i dalszego otoczenia biznesowego oraz potencjalnych szans, zagrożeń, zysków i strat.