Szkolenia i doradztwo

WARSZTATY TECHNOLOGICZNE

Chcąc jeszcze lepiej przygotować młodych ludzi do wejścia na rynek pracy organizujemy warsztaty technologiczne. Kierowane są one przede wszystkim do studentów, dla których stanowią szansę na poznanie pracy w środowisku przemysłowym od praktycznej strony.

Stawiamy na praktyczną część warsztatów. Chcemy by poza murami uczelni młodzi naukowcy zobaczyli jaka jest dynamika pracy przedsiębiorców, których firmy zajmują się wysoko wyspecjalizowanymi technologiami. W trakcie warsztatów uczestniczą oni w różnych etapach produkcji zaczynając od monitorowania parametrów pracy, po sprawdzanie jakości ostatecznego produktu.

Treści merytoryczne prezentowane na warsztatach dotyczą wysoce zaawansowanych technologii, takich jak ekstrakcja w warunkach nadkrytycznych, mikroenkapsulacja, ultrafiltracja, czy ekstrakcja chemiczna.

Wszystko w skali przemysłowej, tak by jak najlepiej przygotować studentów do wejścia na rynek pracy. Udział w warsztatach technologicznych sprawia, iż praca badacza zyskuje całkowicie nowy wymiar.

 

Kontakt

Marcin Cebula

P.O. DYREKTORA DS. BADAWCZYCH
+48 71 798 58 08