Szkolenia i doradztwo

SZKOLENIA LABORATORYJNE

Wrocławski Park Technologiczny od ponad kilku lat zajmuje się organizacją szkoleń z zakresu chemii, biotechnologii, biologii molekularnej oraz farmacji. Profesjonalne kursy z zakresu obsługi sprzętu laboratoryjnego, analiz laboratoryjnych, a także metod badawczych, dedykowane są m.in.: studentom, pracownikom naukowym kierunków technicznych, pracownikom firm.

Wychodząc naprzeciw oczekiwaniom organizujemy także szkolenia oraz warsztaty dedykowane do Państwa indywidualnych preferencji. Jesteśmy otwarci w kwestii dostosowania dogodnego terminu szkolenia oraz pracy na wybranych przez uczestników przykładach.

Specjalizujemy się zarówno w szkoleniach praktycznych jak i teoretycznych połączonych z nauką obsługi urządzeń oraz oprogramowania.

Szkolenia odbywają się na terenie laboratoriów Wrocławskiego Parku Technologicznego S.A. i są prowadzone przez ekspertów-praktyków danego obszaru naukowego. Organizatorzy zapewniają materiały szkoleniowe, a po zakończeniu szkolenia uczestnicy otrzymują certyfikaty.

 

TEMATY SZKOLEŃ:

 1. „Chromatografia gazowa (GC/FID i GC/MS)” – szkolenie teoretyczne

Terminy: 10.04.2019;   05.06.2019;  11.09.2019

 1. „Chromatografia cieczowa (HPLC-DAD/ HPLC-FLD)” – szkolenie teoretyczne

Terminy: 23.01.2019;   06.03.2019;   15.05.2019;  16.10.2019

 1. „Chromatografia gazowa (GC/FID i GC/MS)” – warsztaty praktyczne

Terminy: 11.04.2019;  06.06.2019;  12.09.2019

 1. „Chromatografia cieczowa (HPLC-DAD/ HPLC-FLD)” – warsztaty praktyczne

Terminy: 24.01.2019;   07.03.2019;   16.05.2019;  17.10.2019

 1. „Chromatografia gazowa (GC/FID i GC/MS) w teorii i praktyce”

Terminy: 25.01.2018;  18.04.2019;  13.06.2019;  11.11.2019

 1. „Chromatografia cieczowa (HPLC) w teorii i praktyce”

Terminy: 31.01.2019;   14.03.2019;   22.05.2019;  23.10.2019

 1. ,,Techniki przygotowania próbek do analiz chemicznych” w teorii i praktyce

Terminy: 24.01.2018;  17.04.2019;  12.06.2019;  10.11.2019

 1. „Techniki przygotowania próbek” wraz z „Chromatografią gazową (GC/FID i GC/MS) w teorii i praktyce”

Terminy: 24-25.01.2018;  17-18.04.2019;  12-13.06.2019;  10-11.11.2019

 1. „Zastosowanie techniki Real Time PCR do detekcji mikroorganizmów”

Terminy: 08-09.04.2019;   03-04.06.2019;   09-10.10.2019

 1. „Zastosowanie techniki Real Time PCR w analizie ekspresji genów”

Terminy: 10-11.04.2019;   05-06.06.2019;   11-12.10.2019

 1. „Zastosowanie techniki Real Time PCR w analizie ekspresji genów i detekcji   mikroorganizmów”

Terminy: 08-11.04.2019;   03-06.06.2019;   09-12.10.2019

 1. „Zastosowanie techniki Real Time PCR w diagnostyce medycznej”

Terminy: 21-22.01.2019

Kontakt

Magdalena Jaśkiewicz-Czajka

+48 781 871 602