Szkolenia i doradztwo

SZKOLENIA CERTYFIKOWANE

Szkolenia certyfikowane dedykujemy w szczególności młodym naukowcom – studentom i absolwentom kierunków ścisłych. Są one oczywiście dostępne również dla uczestników indywidualnych, którzy chcą podnosić swoje kwalifikacje.

Szkolenia realizowane są na bazie dokumentów normatywnych takich jak np. PN-EN ISO/IEC 17025:2005, przez co gwarantują uzyskanie kompetencji szczególnie cenionych na rynku pracy. Ich program oparty jest również na zbiorze dobrych praktyk i rozwiązań stosowanych w wielu organizacjach usługowych czy produkcyjnych o rozbudowanej, złożonej strukturze organizacyjnej.

Prowadzone przez nas szkolenia są kilkudniowe. Pierwszy ich moduł dedykowany jest materii teoretycznej, szczególnie zapoznaniu z wymaganiami normy ISO i prowadzony jest przez specjalistów branżowych, audytorów i ekspertów Jednostki Certyfikującej TÜV Hessen. Drugi moduł przeznaczony jest na warsztaty praktyczne w laboratorium. Wraz z zespołem specjalistów WPT uczestnicy mają szansę wykorzystać zdobytą wiedzę teoretyczną w praktyce, tak by po zakończeniu szkolenia z łatwością mogli oni stosować i weryfikować system jakości w codziennej pracy.

Podczas szkoleń wykorzystujemy proste oznaczenia analityczne (np. z analizy tabletek czy analizy produktu sypkiego), a ich uczestnicy uczą się jednocześnie tworzenia, weryfikacji i prowadzenia dokumentów systemu jakości, takich jak procedury, czy instrukcje. Specjalnie opracowana metodologia zajęć gwarantuje wysoki stopień przyswojenia wiedzy.

Szkolenie kończy się uzyskaniem certyfikatu.  Widnieje na nim znaki Jednostki Certyfikującej TÜV Hessen i jest on ważny bezterminowo. Dokumenty wydajemy w wersji polsko- i anglojęzycznej.

 

Kontakt

Marcin Cebula

P.O. DYREKTORA DS. BADAWCZYCH
+48 71 798 58 08