USŁUGI PROINNOWACYJNE

DORADZTWO W SYSTEMACH JAKOŚCI

We Wrocławskim Parku Technologicznym służymy wsparciem oraz doradztwem w zakresie bezpieczeństwa i jakości żywności oraz pasz. Wspieramy przedsiębiorców w podnoszeniu standardów i ubieganiu się o certyfikaty, które potwierdzą jakość ich produktów.

Prowadzimy konsultacje z obszaru systemów jakości i bezpieczeństwa żywności, opracowujemy i tworzymy dokumentację systemów GMP, GHP oraz HACCP. Ponadto, udzielamy wsparcia merytorycznego i formalnego podczas wnioskowania o wydanie decyzji organów nadzorujących jakość i bezpieczeństwo produktów żywnościowych i pasz.

Organizujemy i prowadzimy audyty wewnętrzne, a także organizujemy szkolenia z zakresu systemów bezpieczeństwa żywności i minimum sanitarnego.