USŁUGI PROINNOWACYJNE

DORADZTWO TECHNOLOGICZNE I ANALITYCZNE

We Wrocławskim Parku Technologicznym dokładamy starań, aby współpracujący z nami klienci otrzymywali kompleksowe wsparcie na każdym etapie realizacji swojego przedsięwzięcia, począwszy od pomysłu, aż do gotowego produktu.

Bazując na doświadczeniu naszych specjalistów, know-how oraz nowoczesnej infrastrukturze laboratoryjnej i produkcyjnej, prowadzimy doradztwo technologiczne oraz analityczne, w zakresie wstępnej weryfikacji produktów.

Klienci chcący realizować swoje koncepcje we współpracy z Wrocławskim Parkiem Technologicznym, mogą liczyć, w zależności od swoich potrzeb, na wsparcie badawczo-rozwojowe zarówno na poziomie ogólnym jak i bardzo szczegółowym. Doradztwo rozpoczynamy od przedstawiania zgłoszonego do nas projektu zespołowi specjalistów, którzy następnie opracowują szereg proponowanych rozwiązań.

Wsparcie merytoryczne udzielane jest przez wykwalifikowaną kadrę naszego Parku na każdym etapie procesu: od laboratorium poprzez rozruch, podniesienie skali, optymalizację i weryfikację procesu w warunkach przemysłowych, kończąc na poruszaniu się w obszarach systemów jakości, a także rejestrację produktu, bądź usługi w odpowiednich jednostkach państwowych.

Doskonałym miejscem, przystosowanym do przeprowadzania prób technologicznych jak i badawczo-rozwojowych jest Zakład Doświadczalny Klastra NUTRIBIOMED, będący jednocześnie małotonażowym zakładem produkcji żywności i nutraceutyków. Specjalizuje się on w procesach ekstrakcji chemicznej (głównie w oparciu o alkohole) i nadkrytycznej (z wykorzystanie ditlenku węgla), procesach rozdziału ciecz-ciało stałe oraz procesach suszenia (np.: mikroenkapsulacja).

 

Więcej informacji o Klastrze Nutribiomed >