LABORATORIA I PROTOTYPOWNIE

LABORATORIUM WŁAŚCIWOŚCI MATERIAŁOWYCH

Na terenie laboratorium możliwe jest prowadzanie badań i testów fizykochemicznych dotyczących właściwości materiałowych surowców i produktów.

Jedną ze szczególnie istotnych kompetencji laboratorium jest wydawanie opinii na podstawie sporządzonych charakterystyk. Prowadzone są też w nim badania służące wprowadzaniu nowych rozwiązań materiałowych w różnych gałęziach przemysłu. Zakres badań obejmuje tomografię, badania wytrzymałościowe, twardość i mikrotwardość, analizę składu chemicznego oraz badania mikroskopowe (w tym SEM).

 

 

Kontakt

Piotr Wilk

Kierownik Laboratorium
+48 71 798 58 76