LABORATORIA I PROTOTYPOWNIE

LABORATORIUM OPTYKI, FOTONIKI I METROLOGII

W laboratorium możliwe jest prowadzenie badań fotometrycznych źródeł światła, wydajności energetycznej ogniw fotowoltaicznych oraz pomiary metrologiczne, w tym pomiary liniowe i kątowe geometrii kształtu, długości, kątów czy średnicy, ze szczególnym uwzględnieniem urządzeń wielkogabarytowych (skanowanie optyczne) modeli fizycznych 3D. Laboratorium wyposażone jest w nowoczesny clean-room o unikalnej w skali kraju możliwości utrzymywania stałej temperatury oraz wilgotności.

 

 

Kontakt

Piotr Wilk

Kierownik Laboratorium
+48 71 798 58 76