LABORATORIA I PROTOTYPOWNIE

LABORATORIUM CYFRYZACJI, PRZEKAZU, PRZECHOWYWANIA I OCHRONY DANYCH

Laboratorium stanowi wydzielony, bezpieczny i niezawodny ośrodek przechowywania danych. Wyposażone jest w pasywne elementy sieci, jak i aktywne urządzenia sieci komputerowej umożliwiające przesyłanie danych z dużą przepustowością oraz zapewniające wysoką dostępność usług. Rozproszona, szybka i niezawodna infrastruktura przekazu danych udostępnia m.in. serwery, systemy pamięci masowych oraz inny sprzęt i oprogramowanie niezbędne dla ich przetwarzania i magazynowania.

 

 

Kontakt

Dariusz Białoń

Kierownik Dziełu Eksploatacji Infrastruktury Teleinformatycznej i Teletechnicznej
+48 71 798 58 06