LABORATORIA I PROTOTYPOWNIE

LABORATORIUM SKALOWANIA PROCESÓW CHEMICZNYCH

Infrastruktura dostępna w ramach laboratorium umożliwia przedsiębiorcom optymalizację oraz przejście z procesami syntezy organicznej ze skali stricte laboratoryjnej do półprzemysłowej.

Wielomodułowa pracownia syntezy chemicznej, po odpowiednim skonfigurowaniu, pozwala na wykorzystywanie jej w różnych procesach wytwórczych. Dzięki takiej elastyczności obiektu mogą z niego korzystać firmy o różnych profilach działalności, które wymagają tego typu specjalistycznej infrastruktury.

 

 

Kontakt

Tomasz Buchowski

Kierownik Zespołu Laboratoriów Chemicznych i Bioinżynieryjnych
+48 71 798 56 42