LABORATORIA I PROTOTYPOWNIE

LABORATORIUM I PROTOTYPOWNIA INŻYNIERII MATERIAŁOWEJ I BIOMEDYCZNEJ

Na terenie laboratorium możliwe jest prowadzenie badań naukowych i prac rozwojowych w obszarze biofizyki m.in. nanoagregatów molekularnych oraz działania mające na celu opracowanie nowych urządzeń diagnostycznych np. w oparciu o analizę fal dźwiękowych. W skład wyposażenia laboratorium wchodzą także zaprojektowane na terenie WPT fotobioreaktory do hodowli biotechnologicznych w celu pozyskania substancji czynnych np. z alg.

Dostępna w nim infrastruktura umożliwia analizę projektowanych rozwiązań materiałowych obejmującą m.in. badanie właściwości fizykochemicznych i biologicznych oraz opracowywanie technologii produkcji, testowanie parametrów i właściwości materiałów stosowanych w medycynie.

 

 

Kontakt

Tomasz Buchowski

Kierownik Zespołu Laboratoriów Chemicznych i Bioinżynieryjnych
+48 71 798 56 42