LABORATORIA I PROTOTYPOWNIE

LABORATORIUM I PROTOTYPOWNIA CHEMII I BIOTECHNOLOGII

Laboratorium umożliwia prowadzenie szeregu prac laboratoryjnych: od prac podstawowych, przez badania rozwojowe i wdrożeniowe po produkcję Głównymi obszarami jego działalności są: chemia, biotechnologia, biologia molekularna, mikrobiologia, synteza chemiczna oraz analityka chemiczna w zakresie chromatografii cieczowej (HPLC), chromatografii gazowej (GC-FID), spektrometrii emisyjnej (ICP-OES) i spektrometrii mas (LC-MS, ICP-MS).

Laboratorium specjalizuje się w analizach m.in. dla przemysłu spożywczego, kosmetycznego i farmaceutycznego.

 

 

 

Kontakt

Tomasz Buchowski

Kierownik Zespołu Laboratoriów Chemicznych i Bioinżynieryjnych
+48 71 798 56 42