LABORATORIA I PROTOTYPOWNIE

LABORATORIUM I PROTOTYPOWNIA MECHANICZNA

Do głównych obszarów działalności laboratoriów należy optymalizacja procesów konstrukcyjno-wytwórczo-obróbczych. Cykl ten obejmuje czas od momentu zaprojektowania (CAD-CAM), poprzez wytworzenie wirtualnego modelu (komputerowa wizualizacja 3D), po transfer cyfrowy tego modelu do zautomatyzowanych urządzeń obróbczych i wytworzenie fizycznego prototypu przy zminimalizowanych nakładach czasu, energii i materiałów.

 

 

Kontakt

Stanisław Nowakowski

Kierownik Laboratorium Mechanicznego
+48 71 798 58 11