RADA NADZORUJĄCA

W skład Rady Inkubatora Przedsiębiorczości i Technologii wchodzą:

Przewodniczący Rady: Maciej Potocki – Prezes Zarządu, Dyrektor Generalny WPT S.A.

Z-ca Przewodniczącego Rady: Małgorzata Dynowska – Z-ca Dyrektora Generalnego WPT S.A. ds. Inkubacji i Rozwoju Firm

Członkowie Rady:

  • Janina Woźna – Dyrektor Biura Rozwoju Gospodarczego w Urzędzie Miejskim Wrocławia
  • Agata Zemska – Dyrektor Wydziału Gospodarki w Urzędzie Marszałkowskim Województwa Dolnośląskiego
  • Maciej Litwin – Główny Specjalista w Biurze Współpracy z Uczelniami Wyższymi w Urzędzie Miejskim Wrocławia
  • Michał Tkaczyszyn – asystent Członka Zarządu Województwa Dolnośląskiego, posiadający pełnomocnictwo p. Jerzego Michalaka – Członka Zarządu Województwa Dolnośląskiego