Dofinansowania

POMOC PUBLICZNA

Skorzystaj ze środków publicznych i rozwiń swój biznes. W ramach projektu „Od Wrocławskiego Parku Technologicznego do Innopolis Wrocław” transferujemy pomoc publiczną do firm prowadzących działalność badawczą, rozwojową lub innowacyjną.

Nasze wsparcie, którego udzielamy przedsiębiorcom ma formy usług szkoleniowych
i doradczych, w różnych w obszarach:

  • w obrębie prowadzenia badań naukowych, prac rozwojowych lub działalności innowacyjnej,
  • w zakresie powstawania lub rozwoju przedsiębiorstw prowadzących badania naukowe, prace rozwojowe lub działalność innowacyjną,
  • w zakresie transferu technologii lub praw własności intelektualnej (tylko usługi doradcze).

Usługi szkoleniowe i doradcze WPT są współfinansowane ze środków publicznych, dzięki czemu przedsiębiorcy mogą z nich korzystać na preferencyjnych warunkach, czyli nie ponoszą oni pełnych, rynkowych kosztów korzystania z nich.

Wysokość udzielanej pomocy publicznej obliczana jest poprzez różnicę pomiędzy kosztem jaki przedsiębiorca poniósłby korzystając z takiej usługi na warunkach rynkowych, a faktycznie poniesionym kosztem usługi. Nie może ona jednak przekroczyć 50% wydatków kwalifikujących się do objęcia pomocą na usługi doradcze oraz 70% wydatków kwalifikujących się do objęcia pomocą na usługi szkoleniowe.

Taka forma wsparcia przedsiębiorstw sprawia, że usługi szkoleniowe i doradcze WPT są cenowo przystępne nie tylko dla dobrze prosperujących przedsiębiorstw, ale również dla nowo powstałych mikro i małych firm.

 

Kontakt

Justyna Pater- Synówka

Specjalista ds. pomocy publicznej i de minimis
+48 71 798 58 77