Dofinansowania

BON NA DOTACJĘ

Pozyskaj środki europejskie na rozwój swojego projektu. Mechanizm „Bon na dotację” umożliwia rozpoczęcie procesu ubiegania się o unijne wsparcie za pośrednictwem Wrocławskiego Parku Technologicznego.

W ramach tego programu wspomagamy i finansujemy proces przygotowania dokumentacji niezbędnej do aplikowania o udzielenie dofinansowania ze środków Unii Europejskiej na realizację projektów badawczo-rozwojowych. Kierujemy go do podmiotów, które w realizacji swoich projektów przewidują wykorzystanie aparatury laboratoryjnej i innych zasobów WPT.

„Bon na dotację” oznacza środki finansowe, które zarówno nasi rezydenci jak i inne osoby, czy firmy zainteresowane prowadzeniem na terenie naszego Parku szeroko pojętych działań badawczo-rozwojowych, mogą wykorzystać na pokrycie kosztów związanych z przygotowaniem aplikacji o dotację unijną. Mogą być nimi zarówno koszty własne, poniesione w ramach prowadzenia działalności, jak i wynagrodzenie dla wyspecjalizowanej firmy konsultingowej.

Dzięki naszemu mechanizmowi złożony proces ubiegania się o unijne środki stanie się prostszy i łatwiejszy, a ty ograniczysz formalności do niezbędnego minimum i będziesz mógł skupić się na meritum swojego projektu. Wszystko po to byś mógł, z naszym wsparciem, wdrażać swoje innowacje w życie.

 

Kontakt

Jędrzej Nawara

+48 781 871 634