B+R i Analizy

B+R i Analizy

Budując środowisko, gdzie biznes spotyka się z nauką, oferujemy kompleksowe wsparcie działalności badawczo-rozwojowej, bez względu na to, czy potrzebujesz gotowych do zastosowania rozwiązań, czy chcesz opracować i wdrożyć w życie własne. Zapewniamy Ci pomoc na niemal każdym etapie Twoich badań.

Realizując te założenia, tworzymy konsorcja B+R. Wykorzystując naszą rozbudowaną sieć networkingową, pomagamy w nawiązywaniu kontaktów pomiędzy środowiskiem naukowym i biznesowym, zarówno na poziomie krajowym jak i międzynarodowym. Integrujemy ze sobą podmioty, które poprzez połączenie swoich potencjałów mają szansę na sukces.

Sami również angażujemy się w projekty B+R. Nasze zaplecze technologiczne, czyli laboratoria i maszynownie, wyposażone m.in. w ekstraktor nadkrytyczny, elektropasteryzator, czy suszarnię rozpyłową, zapewniają niemal nieograniczone możliwości w przekuwaniu innowacyjnych pomysłów, na innowacyjne rozwiązania – usługi, technologie i produkty.

Dążymy do tego, aby jak najlepiej dopasować procesy i produkty do realiów przemysłowych i rynkowych. Naszych klientów wspieramy w poszukiwaniu odpowiednich dla nich rozwiązań. Doradzamy im jakie technologie zastosować, a gdy trzeba, przygotowujemy opracowania technologiczne. Podejmujemy się również optymalizacji procesów, czy udziału w realizowanych na terenie WPT projektach.

Warto dodać, że doradzamy również przy weryfikacji założeń i w pracach związanych z up-scallingiem. Ponadto udzielamy wsparcia w procesie pozyskiwania klientów, zainteresowanych nowymi rozwiązaniami technologicznymi, na różnym etapie ich rozwoju. Od przedstawienia wyników badań, poprzez sprzedaż know-how, czy technologii w trakcie ich optymalizacji, po sprzedaż gotowych produktów, usług i technologii. Dzięki temu stale łączymy ze sobą dwa światy – biznesu i nauki.

ANALIZY I BADANIA STANDARDOWE

W ofercie WPT znajduje się  cały wachlarz analiz i badań standardowych. Katalog badań nie jest zamknięty, chętnie podejmujemy się także analiz niestandardowych, tak by dopasować się do potrzeb i wymagań naszych klientów.  Analizy i badania przeprowadzamy w nowoczesnych Laboratoriach i Prototypowniach Wrocławskiego Parku Technologicznego, tj.:

 • Zespole Laboratoriów Chemicznych i Bioinżynieryjnych
 • Zespole Laboratoriów Właściwości Fizycznych
 • Zespole Laboratoriów Elektroniczno-Energetycznych
 • Zespole Laboratoriów Informatycznych
 • Laboratorium Badań Nieniszczących
 • Laboratorium Mechanicznym

Do każdego zlecenia podchodzimy indywidualnie – wycena analizy uzależniona jest od rodzaju badania i ilości próbek. Zachęcamy do zapoznania się z kompleksową ofertą w zakresie analiz i badań standardowych.

 

W Zespole Laboratoriów Chemicznych i Bioinżynieryjnych przeprowadzamy:

 • analizy mikrobiologiczne (np. żywności, pasz, kosmetyków, chemii gospodarczej)
 • oznaczenia chemiczne składników żywności (np. kwasów tłuszczowych, witamin, polifenoli)
 • analizy jakościowe i ilościowe metodami chromatografii gazowej i cieczowej (np. identyfikacja środków odurzających, substancji psychotropowych oraz prekursorów narkotykowych),
 • oznaczenia właściwości fizykochemicznych (np. określanie kąta zwilżania, pomiar pH, lepkości, przewodnictwa, napięcia powierzchniowego).
 • badania i usługi z zakresu produkcji białek, analizy makrocząstek, biologii molekularnej,
 • analizy spektroskopowe (pomiar zawartości pierwiastków metodami ICP-OES i ICP-TOF-MS).

 

W Zespole Laboratoriów Właściwości Fizycznych możliwe jest:

 • wykonanie skanów pozwalających na wizualizacje 3D struktury wewnętrznej oraz przeprowadzenie badań metrologicznych (porównanie z modelami CAD) obiektów biologicznych, kompozytowych oraz  metalowych o masie od 0,1 g  do 50 kg,
 • określanie składu chemicznego metali i stopów,
 • analiza mikroskopowa powierzchni dowolnych próbek z możliwością mikroanaliz składu chemicznego EDS,
 • badania wytrzymałościowe statyczne i dynamiczne różnych materiałów z możliwością prowadzenia testów w obniżonej i podwyższonej temperaturze,
 • badania twardości i mikrotwardości.

 

Zespół Laboratoriów Elektroniczno-Energetycznych pozwala na:

 • prowadzenie badań izolacyjności termicznej przegród budowlanych oraz stanu izolacji termicznych instalacji i urządzeń   przemysłowych,
 • dokonanie diagnostyki maszyn i urządzeń elektrycznych oraz mechanicznych, a także rurociągów i elementów instalacji grzewczych i klimatyzacyjnych.

 

Zespół Laboratoriów Informatycznych świadczy:

 • usługi hostingowe, w ramach których udostępniane są usługi i aplikacje na serwerach WPT,
 • usługi kolokacji, czyli wynajęcia przestrzeni, na której możliwe jest umieszczenie serwerów naszych klientów,
 • usługi skanowania i druku wielkoformatowego.

 

Oferta Laboratorium Badań Nieniszczących jest niezwykle obszerna. Dostępna w nim aparatura – liniowy akcelerator elektronowy 6/9 MeV umożliwia:

 • przeprowadzenie badań obiektów o znacznej grubości pod kątem wykrywania wad wewnętrznych oraz  ujawniania struktury wewnętrznej (rozmieszczenia elementów) złożonych konstrukcji nierozbieralnych,
 • prowadzenie badań defektoskopowych,
 • sterylizację urządzeń medycznych,
 • modyfikację struktury polimerów,
 • modyfikację parametrów   półprzewodników oraz nadprzewodników wysokotemperaturowych przy użyciu wiązki  wysokoenergetycznych elektronów.

Warto zaznaczyć także, iż w obrębie laboratorium prowadzone są prace badawczo-rozwojowe z wykorzystaniem wspomnianego już akceleratora elektronowego zarówno z wiązką  fotonów (promieniowanie X), jak i wiązką elektronów.

 

W Laboratorium Mechanicznym prowadzony jest szereg procesów związanych z obróbką mechaniczną metali w tym:

 • cięcie materiałów strumieniem wody,
 • cięcie na gilotynie blach do 8 mm grubości i 3 m szerokości
 • walcowanie blach do 8 mm grubości i 3m szerokości.
 • gięcie na prasie krawędziowej blach o długości 3m,
 • zwijanie profili metalowych na hydraulicznej zwijarce.

Ponadto laboratorium w swojej ofercie posiada szeroki wachlarz usług wiercenia i szlifowania.

 

 

OPRACOWYWANIE METOD ANALITYCZNYCH I TECHNOLOGII

We współpracy z i na zlecenie naszych klientów opracowujemy nowe technologie oraz procedury analityczne, a także doskonalimy istniejące już procesy z różnych dziedzin, m.in. chemii czy biotechnologii. Stale współpracujemy z ekspertami z różnych branż, m.in. chemii analitycznej, chemii kosmetyków, chemii organicznej, mikrobiologii, biologii molekularnej oraz analiz środowiskowych.

Efektami zrealizowanych już przez nas projektów są m.in.:

 • opracowanie metody formulacji myjących oraz czyszczących (m.in. z wykorzystaniem surowców pochodzenia naturalnego),
 • opracowanie sposobu wykrycia i identyfikacji mikroorganizmów z wykorzystaniem techniki PCR,
 • opracowanie metodyki oznaczenia witaminy z grupy K oraz z grupy B,
 • opracowanie technologii wykrycia alergenów w kosmetykach w sprayu z wykorzystaniem techniki chromatografii gazowej,
 • opracowanie sposobu dezynfekcji przepływającego powietrza w instalacjach wentylacyjnych i klimatyzacyjnych z wykorzystaniem koloidu nanosrebra.

W WPT oferujemy naszym klientom również wsparcie w pracach projektowych m.in. w zakresie modelowania 3D, projektowania i obliczeń cieplno-wytrzymałościowych urządzeń niskotemperaturowych z wykorzystaniem programów CAD.

Ponadto, umożliwiamy przeprowadzenie prac badawczo-rozwojowych i wdrożeniowych z wykorzystaniem wysokoenergetycznej (6 lub 9 MeV) wiązki promieniowania RTG lub elektronów emitowanej przez akcelerator (LINAC). Dzięki nim możliwe jest przeprowadzanie m.in. badania wpływu promieniowania na zmianę właściwości materiałów (szczególnie polimerów, tworzyw sztucznych) oraz na trwałość i niezawodność urządzeń dedykowanych do pracy w warunkach narażenia na promieniowanie – testowanie.

DZIAŁALNOŚĆ B+R

Działalność badawczo-rozwojowa i analizy to jedne z podstawowych elementów tworzących istotę działalności Wrocławskiego Parku Technologicznego. Dlatego też WPT dysponuje licznymi i różnorodnymi instrumentami dedykowanymi firmom na różnych stadiach rozwoju – zarówno młodym, startującym przedsiębiorstwom, jak i tym o ugruntowanej pozycji na rynku. Rozpoczynając współpracę z nami możesz liczyć na wsparcie na każdym etapie realizacji w swojego projektu: pomagamy tym, którzy oczekują gotowych rozwiązań pozwalających im wdrożyć ich innowacyjne idee w życie, jak i tym, którzy dopiero szukają własnej ścieżki ich realizacji.

Stawiamy na kompleksowe wsparcie, ponieważ to sukces naszych klientów, rezydentów i partnerów jest naszym największym priorytetem. Rezydenci WPT otrzymują m.in. dostęp do rozbudowanej, wysokospecjalistycznej infrastruktury umożliwiającej prowadzenie szeregu badań m.in. analiz standardowych oraz opracowywanie nowych metod i procesów analitycznych. Wspieramy firmy bazując na naszym technologicznym i biznesowy know-how. Dzięki wieloletniej obecności na rynku oraz renomie w środowisku, wykorzystujemy na rzecz przedsiębiorstw potencjał naszej sieci networkingowej łączącej biznes i naukę.

Kontakt

Marcin Cebula

P.O. DYREKTORA DS. BADAWCZYCH
+48 71 798 58 08