AKCJONARIAT

Właściciele

Akcjonariuszami spółki akcyjnej Wrocławski Park Technologiczny są:

Nazwa akcjonariusza


% udział w kapitale zakładowym


Gmina Wrocław


94.3287%


Santander Inwestycje Sp. z o.o.


0.6473%


Politechnika Wrocławska


1.7161%


Uniwersytet Wrocławski


1.5081%


Uniwersytet Przyrodniczy we Wrocławiu


0.8790%


Dolnośląska Izba Gospodarcza


0.0129%


Agencja Rozwoju Aglomeracji Wrocławskiej


0.0129%


Uniwersytet Ekonomiczny we Wrocławiu


0.2684%


Uniwersytet Medyczny we Wrocławiu


0.6266%