AKCJONARIAT

Właściciele

Akcjonariuszami spółki akcyjnej Wrocławski Park Technologiczny są:

Nazwa akcjonariusza


Ilość posiadanych akcji


% udział w kapitale zakładowym


Gmina Wrocław


226381


97.6854%


BZ WBK Inwestycje Sp. z o.o.


1500


0.6473%


Politechnika Wrocławska


1230


0.5308%


Uniwersytet Wrocławski


1524


0.6576%


Uniwersytet Przyrodniczy we Wrocławiu


1000


0.4315%


Fundacja Rozwoju Politechniki Wrocławskiej


50


0.0216%


Dolnośląska Izba Gospodarcza


30


0.0129%


Agencja Rozwoju Aglomeracji Wrocławskiej


30


0.0129%