PROJEKTY

„digitalLIFE4CE – Fostering innovation in integrated healthcare systems solutions”

Projekt „digitalLIFE4CE – Fostering innovation in integrated healthcare systems solutions” koncentruje się na wzmocnieniu i przedstawieniu regionów Europy Środkowej jako obszaru doskonałości w dziedzinie cyfrowych zintegrowanych systemów opieki zdrowotnej. Wypracowane w ramach projektu elastyczne i zorientowane na rozwiązania mechanizmy współpracy mogą być szybko aktywowane i przekazywane wszystkim strategicznym podmiotom.

W projekcie „digitalLIFE4CE” bierze udział 7 obszarów Europy Środkowej. Jest to zestaw najbardziej odpowiednich podmiotów, który pozwoli wspólnie wypracować rozwiązania oraz stawić czoła wyzwaniom w temacie innowacyjnych zintegrowanych systemów opieki zdrowotnej, pokonując ograniczenia podejść regionalnych i krajowych.

Projekt „digitalLIFE4CE – Fostering innovation in integrated healthcare systems solutions” realizowany jest w ramach programu INTERREG Central Europe, którego głównym celem jest wspieranie współpracy w zakresie innowacji w celu zwiększenia konkurencyjności regionów Europy Środkowej.

 

Partnerzy Projektu:

University of Applied Sciences Burgenland, Austria

Saxon State Ministry for Social Affairs and Consumer Protection, Germany

Association for promoting of health business in the region of Leipzig, Germany

Bruno Kessler Foundation, Italy

Autonomous Province of Trento, Italy

Technology Park Ljubljana, Slovenia

Pannon Business Network Association, Hungary

STEP RI Science and Technology Park – STEP RI, Croatia

Wrocławski Park Technologiczny S.A., Polska

 

Partnerzy współpracujący:

Regionalmanagement Burgenland GmbH, Austria

Association of Hospital Managers of Austria, Austria

Ministry of Health, Italy

Institute for Biostatics and Medical Informatics, Slovenia

Vas County Authority, Hungary

Clinical hospital Center Rijeka, Croatia

Urząd Marszałkowski Województwa Dolnośląskiego, Polska

 

Cel projektu: Stworzenie trwałych powiązań między podmiotami systemów innowacji w celu wzmocnienia regionalnych zdolności innowacyjnych w Europie Środkowej

Czas trwania: 30 miesięcy (01.05.2017. – 31.10.2019.)

Program: Interreg Central Europe

Budżet Projektu: 1.551.182,37 EUR

Finansowanie z programu: 1.274.752,00 EUR

Budżet WPT: 179.134,50 EUR

Strona internetowa projektu: http://www.interreg-central.eu/Content.Node/digitalLIFE4CE.html