Klaster NUTRIBIOMED

Klastry i sieci

Działamy na rzecz rozwoju przemysłu technologicznego w regionie oraz na terenie całego kraju. Przyczyniamy się do budowania mocnego wizerunku Polski na rynkach międzynarodowych. Pozytywnie wpływamy na poziom inwestycji zagranicznych oraz otwieramy nowe perspektywy przed przedsiębiorcami. W ramach tych działań w 2007 roku stworzyliśmy, w oparciu o koncepcję prof. Tadeusza Trziszki z Uniwersytetu Przyrodniczego we Wrocławiu, klaster żywnościowo-biotechnologiczno-biomedyczny o nazwie NUTRIBIOMED Klaster®.

Klaster NUTRIBIOMED to swoista platforma współpracy pomiędzy nauką a biznesem, w szeroko pojętej branży lifescience. Stale się rozrastając, skupia podmioty stawiające na gospodarkę opartą na wiedzy z sektorów takich jak: medycyna, farmacja, suplementy diety, żywność funkcjonalna, przetwórstwo żywności, biotechnologia, chemia, kosmetologia. Głównym celem działalności klastra jest tworzenie powiązań między nauką a przemysłem, tak by transfer wiedzy pomiędzy sektorem badawczo-rozwojowym a biznesem był szybszy i umożliwiał rozwijanie i tworzenie nowych specjalistycznych technologii.

Efektem działań podejmowanych w ramach klastra mogą być funkcjonalne produkty gotowe do sprzedaży na rynku, ale też usługi i technologie, czy nawet nowe projekty i start-upy, tworzące się na kanwie działań Klastra NUTRIBIOMED.

WPT jako koordynator działania klastra stale poszukuje możliwości jego rozwoju oraz funduszy, które go zapewnią. Jedną z największych inwestycji było stworzenie przy wsparciu środków unijnych Zakładu Doświadczalnego – nowoczesnej linii technologicznej, w skład której wchodzi m.in. 16 modułów produkcyjnych, dostosowanych do produkcji suplementów diety, nutraceutyków, czy preparatów biomedycznych. Co ważne, Klaster NUTRIBIOMED jako jedyny w kraju, dysponuje Zakładem Doświadczalnym z tak zaawansowaną infrastrukturą technologiczną. W ramach pozyskiwanych przez nas funduszy na badania i rozwój, dużą ich część transferujemy do członków klastra, dzięki czemu, w ramach pomocy de minimis, mogą oni korzystać na preferencyjnych warunkach cenowych z infrastruktury Zakładu Doświadczalnego. Dzięki temu ich rozwój jest szybszy, gdyż nie ponoszą nakładów na własny park maszynowy.

Prężnie działający Klaster NUTRIBIOMED został doceniony i uhonorowany prestiżowym tytułem Krajowego Klastra Kluczowego, który przyznawany jest klastrom o największym znaczeniu dla polskiej gospodarki przez Ministerstwo Rozwoju.

Więcej o Klastrze Nutribiomed