Laboratorium cyfryzacji, przekazu, przechowywania i ochrony danych

Laboratorium cyfryzacji, przekazu, przechowywania i ochrony danych

Laboratorium stanowi wydzielony, bezpieczny i niezawodny ośrodek przechowywania danych. Wyposażone jest w pasywne elementy sieci, jak i aktywne urządzenia sieci komputerowej umożliwiające przesyłanie danych z dużą przepustowością oraz zapewniające wysoką dostępność usług. Rozproszona, szybka i niezawodna infrastruktura przekazu danych udostępnia m.in. serwery, systemy pamięci masowych oraz inny sprzęt i oprogramowanie niezbędne dla ich przetwarzania i magazynowania.

DARIUSZ BIAŁOŃ
KIEROWNIK DZIEŁU EKSPLOATACJI INFRASTRUKTURY TELEINFORMATYCZNEJ I TELETECHNICZNEJ

+48 71 798 58 06