Laboratorium skalowania procesów chemicznych

Laboratorium skalowania procesów chemicznych

Infrastruktura dostępna w ramach laboratorium umożliwia przedsiębiorcom optymalizację oraz przejście z procesami syntezy organicznej ze skali stricte laboratoryjnej do półprzemysłowej.
Wielomodułowa pracownia syntezy chemicznej, po odpowiednim skonfigurowaniu, pozwala na wykorzystywanie jej w różnych procesach wytwórczych. Dzięki takiej elastyczności obiektu mogą z niego korzystać firmy o różnych profilach działalności, które wymagają tego typu specjalistycznej infrastruktury.

TOMASZ BUCHOWSKI
KIEROWNIK ZESPOŁU LABORATORIÓW CHEMICZNYCH I BIOINŻYNIERYJNYCH

+48 71 798 56 42