Laboratoria i prototypownie

Laboratoria i prototypownie

Od pomysłu do produktu – w jednym miejscu. Ta myśl przyświecała nam w tworzeniu nowoczesnego zaplecza badawczego Wrocławskiego Parku Technologicznego. Stworzyliśmy miejsce, w którym, dzięki odpowiedniej infrastrukturze technologicznej i najnowocześniejszej aparaturze, nawet najbardziej nowatorski pomysł może stać się rzeczywistym produktem.
Lokując swoją firmę w obrębie WPT zyskujesz dostęp do naszych laboratoriów a także szansę na uzyskanie wsparcia projektu badawczo-rozwojowego. Warunki współpracy, jakie oferujemy, ułatwiają drogę do sukcesu. Jesteśmy tego pewni, gdyż w naszych laboratoriach rozwinęło się już wiele innowacyjnych firm, powstają unikatowe produkty oraz realizowane są liczne projekty badawczo-rozwojowe. Korzystanie z naszych powierzchni i infrastruktury laboratoryjnej, a także innych form wsparcia pozwoliło na zaistnienie na rynku wielu wysoko wyspecjalizowanych przedsiębiorstw, których działania skupiały się na obszarach takich jak kriogenika, produkcja katalizatorów, innowacyjna energetyka, farmacja generyczna czy też badanie właściwości fizycznych różnego rodzaju produktów.

Laboratoria i prototypownie

Laboratorium i prototypownia chemii i biotechnologii

Laboratorium i prototypownia inżynierii materiałowej i biomedycznej

Laboratorium skalowania procesów chemicznych

Laboratorium właściwości materiałowych

Laboratorium optyki, fotoniki i metrologii

Laboratorium kriogeniki i technologii gazów

Laboratorium elektroniki, mechatroniki i spintroniki

Laboratorium energetyki

Laboratorium cyfryzacji, przekazu, przechowywania i ochrony danych

Centrum Modelowania oraz usług hostingowych i kolokacyjnych

Laboratorium i prototypownia mechaniczna

Laboratorium badań
nieniszczących