Laboratoria i prototypownie

Laboratoria i prototypownie

Od pomysłu do produktu

Częścią naszego kompleksowego zaplecza technologicznego dla biznesu, jest 12 nowoczesnych laboratoriów i prototypowni, wyposażonych w światowej klasy sprzęt. Tworzą one zaawansowaną technologicznie infrastrukturę, dzięki której możliwe są badania na która pozwala na zmienianie nowatorskich pomysłów w produkty, mogące konkurować na światowych rynkach. Tu od pomysłu do produktu jest tylko jeden krok.

Firmy, które wybiorą na swoją siedzibę WPT, mogą korzystać z naszych 12 laboratoriów i prototypowni, uzyskać wsparcie w realizacji projektów badawczo-rozwojowych, a także korzystać ze szkoleń z zakresu chemii, biotechnologii, biologii molekularnej oraz farmacji.

Korzystanie z naszego zaplecza laboratoryjnego i badawczo rozwojowego pozwoliło na zaistnienie na rynku wielu wyspecjalizowanych przedsiębiorstw, których działania skupiały się na obszarach takich jak: kriogenika, produkcja katalizatorów, innowacyjna energetyka, farmacja generyczna czy też badanie właściwości fizycznych różnego rodzaju produktów. Ich sukcesy są dla nas najlepszą wizytówką.

Zobacz usługi laboratoriów i prototypowni WPT

Laboratoria i prototypownie

Laboratorium i prototypownia chemii i biotechnologii

Laboratorium i prototypownia inżynierii materiałowej i biomedycznej

Laboratorium skalowania procesów chemicznych

Laboratorium właściwości materiałowych

Laboratorium optyki, fotoniki i metrologii

Laboratorium kriogeniki i technologii gazów

Laboratorium elektroniki, mechatroniki i spintroniki

Laboratorium energetyki

Laboratorium cyfryzacji, przekazu, przechowywania i ochrony danych

Centrum Modelowania oraz usług hostingowych i kolokacyjnych

Laboratorium i prototypownia mechaniczna

Laboratorium badań
nieniszczących