Inkubator Przedsiębiorczości
i Technologii WPT

Inkubator Przedsiębiorczości
i Technologii WPT

Inkubator Przedsiębiorczości i Technologii (IPIT) jest przedsięwzięciem Wrocławskiego Parku Technologicznego, powstałym w ramach projektu pn. „Utworzenie Inkubatora Przedsiębiorczości i Technologii na bazie budynku socjalno-administracyjnego przy hali W-7 po dawnej Państwowej Fabryce Wagonów PAFAWAG we Wrocławiu” zrealizowanym w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego dla Województwa Dolnośląskiego na lata 2007-2013. Działa on od 2015 roku.

Rada Nadzorująca IPIT

W skład Rady Inkubatora Przedsiębiorczości i Technologii wchodzą:

Przewodniczący Rady: Maciej Potocki – Prezes Zarządu, Dyrektor Generalny WPT S.A.

Z-ca Przewodniczącego Rady: Małgorzata Dynowska – Z-ca Dyrektora ds. Inkubacji i Rozwoju Firm

Członkowie Rady:

 • Janina Woźna – Dyrektor Biura Rozwoju Gospodarczego w Urzędzie Miejskim Wrocławia
 • Agata Zemska – Dyrektor Wydziału Gospodarki w Urzędzie Marszałkowskim Województwa Dolnośląskiego
 • Maciej Litwin- Główny Specjalista w Biurze Współpracy z Uczelniami Wyższymi Urzędu Miejskiego we Wrocławiu, które realizuje program Wrocławskie Centrum Akademickie

Czym się zajmujemy?

Naszą misją jest tworzenie przyjaznego środowiska do powstawania oraz rozwoju działalności gospodarczej w sektorze mikro, małych i średnich przedsiębiorstw. Zależy nam, aby jak najlepiej przygotować firmy do samodzielnego funkcjonowania w realiach rynkowych. Naszym celem jest promocja oraz zwiększanie poziomu wiedzy o przedsiębiorczości wśród studentów i uczniów szkół ponadpodstawowych.
Inspirujemy zarówno studentów i absolwentów wrocławskich uczelni, jak i wszystkich innych, do zakładania własnej działalności gospodarczej. Stworzyliśmy specjalną ofertę dla przedsiębiorstw typu spin-off, spin-out i start-up, które w swojej działalności wykorzystywać mogą infrastrukturę laboratoryjną Wrocławskiego Parku Technologicznego.

Długofalowym celem naszych działań jest zwiększenie samozatrudnienia w rejonie Dolnego Śląska, w szczególności w sektorze mikro, małych i średnich przedsiębiorstw jak również wzrost konkurencyjności i innowacyjności Dolnego Śląska. Bogata infrastruktura, wsparcie oraz dogodne warunki wynajmu to nie wszystko co możemy Ci zaoferować. Sąsiedztwo wielu wyspecjalizowanych firm stwarza Ci szansę do budowania rozległych kontaktów biznesowych i rozwijania potencjału Twojej firmy.

Co oferuje IPIT?

Jako rezydent Inkubatora Przedsiębiorczości i Technologii  możesz korzystać z naszej oferty od 0 do 5 lat istnienia firmy, począwszy od daty jej rejestracji. Oferujemy:

Preferencyjne warunki wynajmu powierzchni biurowej
Inkubator posiada ponad 1000 m2 powierzchni biurowej od 5 do 32 m2 na którą składa się 50 w pełni umeblowanych biur, 12 boksów typu open-space, 2 sale konferencyjne, 4 sale spotkań, 4 aneksy kuchenne oraz pokój rekreacyjny.

Platforma usług Cloud
Rezydenci IPIT mogą korzystać z bezpłatnego dostępu do pakietów programów biurowych, graficznych i projektowych z rodziny Microsoft, Adobe i Autodesk.

Zobacz pakiety

Dostęp do infrastruktury i zasobów WPT
Rezydenci inkubatora zyskują dostęp do pełnej infrastruktury Wrocławskiego Parku Technologicznego, laboratoriów, prototypowni, kompleksu konferencyjnego.
Ponad to, w ramach pobytu w inkubatorze mogą korzystać z pomocy de minimis i pomocy publicznej w ramach projektów prowadzonych przez WPT S.A. Pomoc taka umożliwia zmniejszenie nakładów, jakie na wstępnym etapie musi ponieść przedsiębiorca by skorzystać np. ze specjalistycznej aparatury dostępnej w naszych laboratoriach.

Wsparcie w promocji firmy
Rozwijając swoją firmę w inkubatorze przedsiębiorczości zyskujesz możliwość promocji firmy poprzez udział w krajowych jak i międzynarodowych targach i wystawach, wsparcia WPT w zakresie promocji firmy w mediach jak i Internecie – zarówno na naszej witrynie internetowej, profilach w mediach społecznościowych czy materiałach prasowych.

Usługi doradczo-szkoleniowe

Bon na dotacje

Networking

DANE KONTAKTOWE

Inkubator Przedsiębiorczości i Technologii

 • ul. Fabryczna 16H
  53-609 Wrocław
 • Małgorzata Dynowska
  Zastępca Dyrektora
  ds. Inkubacji i Rozwoju Firm
 • +48 71 798 58 16
 • +48 781 871 816
 • kontakt@startupwro.pl

DANE KONTAKTOWE

Inkubator Przedsiębiorczości i Technologii

 • ul. Fabryczna 16H
  53-609 Wrocław
 • Małgorzata Dynowska
  Zastępca Dyrektora
  ds. Inkubacji i Rozwoju Firm
 • +48 71 798 58 16
 • +48 781 871 816
 • kontakt@startupwro.pl

DANE KONTAKTOWE

Inkubator Przedsiębiorczości i Technologii

 • ul. Fabryczna 16H
  53-609 Wrocław
 • Małgorzata Dynowska
  Zastępca Dyrektora
  ds. Inkubacji i Rozwoju Firm
 • +48 71 798 58 16
 • +48 781 871 816
 • kontakt@startupwro.pl

Do pobrania

Pobierz i zapoznaj się z dokumentami dotyczącymi działalności IPIT:

Wniosek przystąpienia do IPiT – Załącznik nr 1 do Regulaminu IPiT
Regulamin IPIT
Biznesplan wnioskodawcy – Załącznik nr 2 do Regulaminu IPiT
Cennik opłat czynszowych IPIT
Wniosek de minimis na najem powierzchni biurowej IPiT – Załączniki nr 3-7 do Regulaminu IPiT
Regulamin korzystania z Platformy Usług Cloud
Wniosek de minimis – Platforma Usług Cloud
Regulamin korzystania z usług doradczo-szkoleniowych
Wniosek de minimis na Usługi doradczo-szkoleniowe