FAQ

FAQ

 

1. Jakie warunki należy spełnić, aby móc korzystać z laboratoriów i prototypowni WPT?

Z laboratoriów i prototypowni WPT korzystać można bezpośrednio (opcja tylko dla rezydentów WPT) lub pośrednio (poprzez zlecenie wykonania usługi laboratoryjnej przez ekspertów WPT). Aby móc skorzystać z laboratoriów w sposób bezpośredni, należy ulokować swoją firmę w obrębie WPT: w ramach inkubatorów DAIP, IPiT lub na warunkach komercyjnych. Następnie, w porozumieniu z kierownikami laboratoriów, w których znajduje się dany sprzęt technologiczny WPT, ustalany jest zakres aparatury, który zostanie udostępniony rezydentowi, a także ramy czasowe wykorzystania, miesięczne opłaty itd. Lista laboratoriów, informacje na temat aparatury WPT oraz dane kontaktowe osób odpowiedzialnych znajdują się w zakładce Laboratoria i Prototypownie. W odniesieniu do wykorzystania pośredniego laboratoriów WPT, zachęcamy do zapoznania się z listą dostępnych usług laboratoryjnych.

 

2. Kto może korzystać ze szkoleń organizowanych w laboratoriach WPT?

Organizowane przez WPT szkolenia podzielone są ogólnie na dwa typy: teoretyczne oraz praktyczno-teoretyczne (warsztatowe). Szkolenia są płatne, zaś rekrutacja na nie ma charakter otwarty – mogą w nich brać udział firmy z WPT, firmy zewnętrzne, pracownicy uczelni, a także osoby prywatne. Organizujemy również szkolenia zamknięte np. dla grup studenckich lub firm zewnętrznych, w odpowiedzi na zgłoszone zapotrzebowanie.

 

3. Jaka jest wysokość udzielanej pomocy de minimis rezydentom WPT?

Wysokość udzielanej pomocy de minimis wynosi 50 % wartości usługi, przy czym procent ten może być zwiększony maksymalnie do 80%.

 

4. Co należy zrobić aby zostać członkiem Klastra NUTRIBIOMED?

Procedura aplikacji do Klastra NUTRIBIOMED znajduję się tutaj.