News

Spotkanie informacyjne w sprawie gwarancji BGK

Zwrotne instrumenty to różnorodne sposoby wsparcia przedsiębiorców ze środków pochodzących z funduszy unijnych. Są nimi preferencyjne kredyty, pożyczki, mikropożyczki czy poręczenia i gwarancje kredytowe.

Nie były one dotychczas aktywnie promowane, stąd wiele firm nie rozpoznaje ich lub myli z komercyjnymi ofertami. W nowej perspektywie finansowej dla środków unijnych w perspektywie 2014-2020, będą stanowiły jedną z głównych form wsparcia dla przedsiębiorców.

Wrocławski Park Technologiczny jako jeden z 16 parków technologicznych w Polsce bierze udział w programie przygotowanym przez Bank Gospodarstwa Krajowego we współpracy ze Stowarzyszeniem Organizatorów Ośrodków Innowacji i Przedsiębiorczości w Polsce..

Serdecznie zapraszamy na spotkanie informacyjne dotyczące gwarancji Banku Gospodarstwa Krajowego udzielanej dla rozwoju innowacyjności MŚP w ramach Funduszu Gwarancyjnego Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka.

Spotkanie odbędzie się 16 września 2016 r. o godzinie 10:00 we Wrocławskim Parku Technologicznym, w sali konferencyjnej w budynku Delta (ul. Duńska 9, parter, wejście obok recepcji).

Na spotkaniu obecni będą przedstawiciele banków uczestniczących w programie.

Prosimy o potwierdzenie obecności do wtorku 13 września 2016 r. do godziny 16:00 pod numerem telefonu +48 71 798 56 28 lub adresem e-mail: anna.juszkiewicz@technologpark.pl