start z wpt

Jak wspieramy start-upy i naukę?

Wrocławski Park Technologiczny to miejsce, w którym łączymy innowacyjne idee, przedsiębiorczość i naukę z biznesowym know-how oraz zaawansowanymi technologiami. Dzięki temu tworzymy przestrzeń, w której biznesowe i naukowe pomysły mogą zmieniać się w zdolne do konkurowania na rynkach światowych produkty czy usługi.  

Miejsce na dobry start 

Nasz Park to idealne miejsce na rozpoczęcie biznesowej działalności. Inspirujemy zarówno studentów i absolwentów wrocławskich uczelni, jak i wszystkich innych, do zakładania własnej działalności gospodarczej. Stworzyliśmy specjalną ofertę dla przedsiębiorstw typu spin-off, spin-out i start-up, które swoją działalność mogą rozpocząć i prowadzić nie tylko pod naszym adresem, ale i z wykorzystaniem naszej infrastruktury.

W ramach Wrocławskiego Parku Technologicznego prężnie działają dwa inkubatory przedsiębiorczości: Dolnośląski Akademicki Inkubator Przedsiębiorczości oraz Inkubator Przedsiębiorczości i Technologii. Wspieramy innowacyjnych, kreatywnych oraz ambitnych przedsiębiorców na początku prowadzenia przez nich działalności. Do tej pory z naszej oferty skorzystało ponad 150 firm i zdecydowana większość z nich odniosła rynkowy sukces.

Rozpoczynając swój biznes w WPT trafisz w środowisko biznesowe, które da Ci już na starcie szerokie możliwości rozwoju. Tworzymy platformę spotkań, gdzie młodzi przedsiębiorcy zdobywają pierwsze kontakty i kontrakty biznesowe.

Integrujemy biznes w każdej skali. Organizując spotkania biznesowe i wydarzenia networkingowe  ułatwiamy początkującym przedsiębiorcom pozyskiwanie kapitału i inwestorów zainteresowanych proponowanymi przez nich rozwiązaniami. W ramach działalności naszych inkubatorów oferujemy preferencyjne warunki najmu powierzchni biurowej i infrastruktury badawczo-rozwojowej Parku. Dzięki temu nakłady finansowe jakie przedsiębiorca musi podjąć na starcie są zdecydowanie mniejsze, a to z kolei może przyśpieszyć rozwój jego firmy.

Więcej o inkubacji przedsiębiorczości w WPT >

Wsparcie dla nauki

Wrocławski Park Technologiczny to dziś miejsce prowadzenia działalności ponad 200 podmiotów z sektora nowych technologii. Działają u nas naukowcy stający się przedsiębiorcami i przedsiębiorcy stawiający na naukowców jako swój najcenniejszy zasób. W naszych strukturach mogą rozwijać się nie tylko biznes, ale i projekty naukowe. Do dyspozycji firm są m.in.: zespół wyposażonych w światowej klasy aparaturę 12 laboratoriów i prototypowni oraz unikatowy w skali kraju Zakład Doświadczalny.

Wspieramy komercjalizację pomysłów naukowych poprzez udostępnianie infrastruktury laboratoryjnej. Prowadzimy szkolenia i świadczymy usługi doradcze oraz proinnowacyjne, które efektywnie przyczyniają się do rozwoju firm i projektów naukowych. Dodatkowo obniżamy koszty korzystania ze sprzętów dzięki udzielaniu pomocy de minimis.

Dlaczego warto?

Dzięki nowoczesnemu zapleczu badawczo-rozwojowemu, na które składają się nie tylko nowoczesne powierzchnie laboratoryjne, przemysłowe czy biurowe, ale też sieć networkingowa i bogate know-how, kompleksowo wspieramy generowanie innowacji i przekształcanie ich w rynkowy sukces. Poprzez nasze działania chcemy wspierać rozwój przedsiębiorczości i tworzyć warunki, które w pełni pozwolą wykorzystać potencjał naukowo-przemysłowy Wrocławia i Dolnego Śląska. Dlatego też naszą ofertę kierujemy do start-upów i środowiska naukowego. Integrując się możemy zdziałać o wiele więcej.