Aktualności

Wspieramy innowacyjnych przedsiębiorców. Wykorzystaj pomoc de minimis!

Dzięki realizacji projektu „Od Wrocławskiego Parku Technologicznego do Innopolis Wrocław”, udało się w naszym Parku rozbudować i wyposażyć ponad 34 000 m2 powierzchni laboratoryjnej. Od tego czasu świadczymy naszym rezydentom usługi wspierające ich działalność badawczą, rozwojową i innowacyjną, z możliwością udzielania przedsiębiorstwom pomocy de minimis, na działania związane z wykorzystaniem laboratoriów i ich specjalistycznego wyposażenia.

W ramach projektu „Od Wrocławskiego Parku Technologicznego do Innopolis Wrocław” do końca ubiegłego roku:

• Udzieliliśmy 17,5 mln zł pomocy de minimis
• ponad 120 firm skorzystało ze wsparcia:
• podpisaliśmy 389 umów z pomocą de minimis
• ponad 23,5 mln zł są warte projekty, które otrzymały od nas wsparcie

Na czym to polega? O pomocy de minimis na działania związane z naszymi laboratoriami i nie tylko przeczytacie więcej na: https://www.technologpark.pl/oferta/dofinansowania