Aktualności

Wrocławski Park Technologiczny nawiązał współpracę z irańskim Pardis Technology Park

Przedstawiciele Wrocławskiego Parku Technologicznego zawarli porozumienie o współpracy z Paradis Technology Park w Iranie. Podpisanie dokumentu, odbyło się podczas wystawy innowacji i technologii Inotex 2018 – Smart City Exhibition in Tehran/Iran, organizowanej od 6 lat przez Pardis Technology Park.

Pardis Technology Park to największy i najstarszy park technologiczny w Iranie, działający z ramienia Urzędu Wiceprezydenta Islamskiej Republiki Iranu w dziedzinie nanotechnologii, biotechnologii, robotyki, laboratoryjnej oraz IT/ICT.  „Podpisanie porozumienia o współpracy (MoU) jest pozytywnym sygnałem dla rozwoju relacji Pardis z Polską, które zostały nawiązane w pierwszej połowie 2017 roku, kiedy to park rozpoczął korespondencję z Narodowym Centrum Badań i Rozwoju” – wyjaśnił Jarosław Kaczyński, szef biura Agencji w Teheranie.

Szef biura Agencji w Teheranie zaznaczył, że podczas rozmów i spotkań delegacji WPT w Iranie w dniach 5-8 lipca obie strony podkreślały potencjał i możliwości, jakie niesie za sobą współpraca między parkami. Największy wzrost wymiany handlowej między Polską  a Iranem może nastąpić m.in. w branży farmaceutycznej.