Aktualności

Seminarium pt. „Jak pozyskiwać wsparcie dla konsorcjów w ramach Projektów aplikacyjnych i Szybkiej Ścieżki”

Wrocławski Park Technologiczny  zaprasza na seminarium pt.: „Jak pozyskiwać wsparcie dla konsorcjów w ramach Projektów aplikacyjnych i Szybkiej Ścieżki”.

 

Dane organizacyjne:

6 czerwca (środa), 11:00 – 15:30

sala konferencyjna Sigma

budynek Sigma Wrocławskiego Parku Technologicznego, ul. Duńska 9, Wrocław

 

Program Spotkania:

Część 1: Zasady aplikowania i finansowania w ramach Konkursu 1 /4.1.4/2018 Projekty Aplikacyjne

 1. Podstawowe informacje o konkursie oraz najbliższym naborze
 2. Struktura konsorcjów i rodzaje projektów mogących aplikować w konkursie
 3. Dokumentacja konkursowa – najważniejsze dokumenty dla Wnioskodawcy
 4. Katalog kosztów w projekcie
 5. Ogólne zasady finansowania projektów
 6. Kryteria oceny projektów

 

Część 2: Szybka Ścieżka – zasady aplikowania do jesiennych konkursów

 1. Podstawowe informacje o zasadach aplikowania do Szybkiej Ścieżki
 2. Dokumentacja konkursowa – najważniejsze dokumenty dla Wnioskodawcy
 3. Omówienie zakresu wsparcia i przeznaczenia kosztów
 4. Kryteria oceny projektów
 5. Czynniki sukcesu projektu – od pomysłu po realizację

Prelegent:

Joanna Makocka

Narodowe Centrum Badań i Rozwoju

Koordynator projektu, od ponad 9 lat jest zawodowo związana z zarządzaniem programami i projektami. Od 2012 roku pracuje w Narodowym Centrum Badań i Rozwoju, gdzie dotychczas odpowiadała za koordynację programów krajowych oraz międzynarodowych. Obecnie od 2018 roku, zajmuje się działaniami promującymi działalność i usługi Narodowego Centrum Badań i Rozwoju m.in. organizując cykle spotkań dla małych i średnich przedsiębiorców w różnych regionach Polski.

 

Część 3 – Zagadnienia prawne istotne przy budowaniu konsorcjów

 1. Prawa do wspólnego znaku towarowego i wspólnego znaku towarowego gwarancyjnego (znaki towarowe w konsorcjum).
 2. Umowy o wspólne korzystanie z patentów, nadużycie patentu i udzielenie licencji przymusowej.
 3. Umowy licencyjne zawierane pomiędzy konsorcjantami/uczestnikami projektu.
 4. Korzystanie z oprogramowania, baz danych i know-how w ramach projektu/konsorcjum.
 5. Transfer nowych technologii i komercjalizacja wyników badań naukowych, z uwzględnieniem rozporządzenia UE nr 316/2014.

Prelegenci:

Gabriela Bar

Szostek_Bar i Partnerzy Kancelaria Prawna

Doktor nauk prawnych ze specjalnością prawo cywilne. Radca prawny, praktyk, Partner Zarządzający w Szostek_Bar i Partnerzy Kancelarii Prawnej.

Specjalizuje się w prawie cywilnym ze szczególnym uwzględnieniem prawa nowych technologii (środki komunikacji elektronicznej, handel elektroniczny), prawie ochrony danych osobowych, prawie własności intelektualnej oraz prawie handlowym.

Jest autorką publikacji z zakresu prawa i postępowania cywilnego oraz prawa nowych technologii, w tym monografii poświęconej spełnieniu elektronicznego świadczenia. Brała udział, także jako prelegentka i trener, w wielu konferencjach naukowych, szkoleniach i warsztatach.

Długoletni współpracownik naukowy Centrum Problemów Prawnych i Ekonomicznych Komunikacji Elektronicznej Wydziału Prawa Administracji i Ekonomii Uniwersytetu Wrocławskiego. Wykładowca na Wydziale Prawa i Administracji Uniwersytetu Opolskiego.

W latach 2012-2014 wykładowca Krajowej Szkoły Sądownictwa i Prokuratury.

Regularnie prowadzi szkolenia dla radców prawnych i zajęcia z prawa umów dla aplikantów radcowskich w Okręgowej Izbie Radców Prawnych we Wrocławiu.

  Wojciech Lamik

Szostek_Bar i Partnerzy Kancelaria Prawna

Aplikant radcowski, doktorant Zakładu Prawa Cywilnego i Prawa Międzynarodowego Prywatnego na Wydziale Prawa, Administracji i Ekonomii Uniwersytetu Wrocławskiego, absolwent tegoż Wydziału.

Specjalizuje się w prawie własności intelektualnej, ochronie dóbr osobistych, a także w prawie cywilnym ze szczególnym uwzględnieniem prawa zobowiązań.

Autor publikacji z zakresu własności intelektualnej i ochrony dóbr osobistych, prelegent w wielu konferencjach naukowych.

Regularnie prowadzi zajęcia z prawa cywilnego dla studentów prawa i administracji na Wydziale Prawa, Administracji i Ekonomii Uniwersytetu Wrocławskiego.

 

Rejestracja do dnia 4.06. na adres: agnieszka.bednarz@technologpark.pl

Liczba miejsc ograniczona!

Bądź na bieżąco, zapisz się na newsletter!

FreshMail.pl